Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Høring: Affaldsaktørbekendtgørelsen ændres vedr. have-/parkaffaldskompostering på genbrugspladser

13. april 2023
Høring: Affaldsaktørbekendtgørelsen ændres vedr. have-/parkaffaldskompostering på genbrugspladser
Der foreslås indført en midlertidig undtagelse til det generelle forbud mod kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse. Undtagelsen medfører, at kommuner kan foretage kompostering på genbrugspladser af haveaffald indsamlet på genbrugspladser indtil 1. juli 2024. Høringsfrist er den 10. maj 2023.

Energistyrelsen har sendt et forslag til ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen i høring. Ændringen betyder, at kommunerne (fortsat) kan foretage kompostering på genbrugspladser af have- og parkaffald, der er indsamlet i kommunen via genbrugspladser. Det omfatter også de forbehandlingsaktiviteter, herunder neddeling, der er nødvendige for komposteringen. Det foreslås også, at denne nye bestemmelse vedrørende kompostering af have- og parkaffald på genbrugspladser automatisk ophæves den 1. juli 2024.

Dette forslag til en midlertidig forlængelse af nuværende praksis er en konsekvens af et møde for nyligt hos forligs/aftalekredsen bag »Aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi« fra 2020.

En konsekvens af den foreslåede bestemmelse vil være, at miljøbeskyttelseslovens § 49 e omhandlende pligt til at udbyde visse affaldsfraktioner, ikke finder anvendelse på kompostering af have- og parkaffald på genbrugspladser. Miljøbeskyttelseslovens § 49 h omhandlende pligt til at udskille visse behandlingsaktiviteter i særskilte selskaber (selskabsgørelsespligt) for aktiviteter tilmeldt overgangsordningen for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, vil ligeledes ikke finde anvendelse på kompostering af have- og parkaffald på genbrugspladser.

Nærværende høring omhandler ikke forslag til genbrugsafsætningsbekendtgørelse og forslag til ny hovedbekendtgørelse af affaldsaktørbekendtgørelsen, som blev sendt i høring 3. oktober 2022.

 

Energistyrelsens høringsfrist for evt. bemærkning er den 10. maj 2023 kl. 24.

Find høringsbrevet og ændringsbekendtgørelsen på høringsportalen her

  

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.