Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Affaldsaktørbekendtgørelsen m.fl. samt høringsnotatet er offentliggjort

28. juni 2022
Affaldsaktørbekendtgørelsen m.fl. samt høringsnotatet er offentliggjort
Affaldsaktørbekendtgørelsen, Affaldsregisterbekendtgørelsen, høringsnotatet samt Lov 898 på basis af L153 er nu offentliggjort. Krav om markedspriser for visse kommunale tilbud om indsamling og behandling af erhvervsaffald kommer først til at gælde fra 1. januar 2023.

Denne nyhed fra den 24. juni er opdateret den 28. juni i forbindelse med, at høringsnotat nu er blevet offentliggjort.

Du kan hente Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets:

 • Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., Affaldsaktørbekendtgørelsen nr. 938 af 20. juni 2022 her  
 • Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, Affaldsregisterbekendtgørelsen nr. 939 af 20. juni 2022, her 
 • Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet (Nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og skærpet økonomisk tilsyn), LOV nr. 898 af 21. juni 2022, her (dvs. loven på basis af vedtagne L153)
 • Høringsnotat af 24. juni 2022 vedr. de to bekendtgørelser her. Det fremgår bl.a.:

  • Energistyrelsen vil i august oprette en midlertidig hotline til spørgsmål om den nye Lov 898.
  • Krav om markedspriser for visse kommunale tilbud om indsamling og behandling af erhvervsaffald kommer først til at gælde fra 1. januar 2023. Det forventes, at reglerne for markedspriser vil blive sendt i høring igen til efteråret i forbindelse med den planlagte høring af affaldsaktørsbekendtgørelsens kommende regler om genbrugshjørner på genbrugspladser.
  • Med kommende lovforslag om ny organisering af forbrændingssektoren vil der blive fastlagt nærmere regler for kommuners deltagelse i behandling og håndtering af slagger.
  • Forsyningstilsynets overvågning skal sikre velfungerende konkurrencebaserede affaldsmarkeder, både på behandlings- og indsamlingsmarkedet. Analyser på området og offentliggørelse af gennemsnitstal for kommunernes affaldsgebyrer skal medvirke til at vurdere fastsættelse af gebyrerne og evt. krydssubsidiering.
  • Det bliver muligt for kommunerne at fastsætte gennemsnitsgebyrer for indsamlingsordninger for madaffald - også når det indsamles i todelte beholdere sammen med restaffald. Det skal være med til at ensrette reguleringen af gebyrerne for madaffald med de øvrige genanvendelige fraktioner og øge borgernes incitamentet til i højere grad at sortere madaffald.
  • Erhvervsregulativernes faste tekst forventes ændret og sendt i høring i efteråret 2022 i forbindelse med den kommende ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen.

Læs evt. DAKOFAs nyhed fra 8. april 2022 ”Affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen i høring” her 

Læs evt. DAKOFAs nyhed fra 9. juni 2022 "Folketinget har vedtaget L 153, som træder i kraft 1. juli" her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.