Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen i høring

08. april 2022
Affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen i høring
De foreslåede ændringer i bekendtgørelserne skal ses i sammenhæng med det netop fremsatte lovforslag L 153 om nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, direkte genbrug på genbrugspladser og skærpet økonomisk tilsyn, der blev fremsat i Folketinget den 30. marts 2022. Høringsfristen for denne pakke er 6. maj 2022.

Da dele af dette lovforslag skal udmøntes på bekendtgørelsesniveau, er dele af disse nu i høring. De dele, der udmøntes ved bekendtgørelse, omfatter blandt andet:

  • Øgede valgmuligheder for virksomheder til at vælge affaldsindsamler
  • Pligt til at opkræve markedspriser for visse kommunale indsamlingsordninger for erhverv og kommunal behandling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse.
  • Nærmere regler om kommuners mulighed for at deltage i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse.
  • Mulighed for dispensation til kommunalt ejerskab af automatiserede sorteringsanlæg til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra restaffald.
  • Indførsel af et skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren.

Lovforslaget indeholder yderligere et initiativ vedrørende genbrugsområder på genbrugspladser, hvorefter miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om kommunalbestyrelsens pligt til at etablere genbrugsområder på genbrugspladser i kommunen, og klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om kommunalbestyrelsens pligt til at give private aktører mulighed for at overtage genstande, der er afleveret i genbrugsområder på genbrugspladser. Disse regler forventes at blive sendt i høring i efteråret 2022 med ikrafttræden 1. januar 2023.

I forslaget lægges der også op til ændringer, der ikke følger af lovforslag L 153. Det foreslås, at affaldsaktørbekendtgørelsen ændres, således at kommunalbestyrelsen kan opkræve et gennemsnitsgebyr for indsamlingsordninger for madaffald for husholdninger. Madaffald vil herefter følge gebyrreglerne for de øvrige genanvendelige fraktioner, der indsamles i henteordninger hos husholdninger i kommunerne.

Derudover foreslås det at præcisere, at kommunalbestyrelsen skal etablere ordninger for affald frembragt i kommunen af husholdninger og virksomheder (fx for jord, som er affald).

DAKOFA holder et seminar d. 3. maj 2022, hvor Energistyrelsen fremlægger de foreslåede ændringer.

Læs mere her:

Du finde hele høringsmaterialet her på høringsportalen

Tilmeld dig DAKOFAs seminar d. 3. maj her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.