Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Ny organisering af genanvendelsessektoren - affaldsaktørbekendtgørelsen i høring

Ny organisering af genanvendelsessektoren - affaldsaktørbekendtgørelsen i høring
Hvem må hvad i fremtiden? Affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen er nu i høring. Bekendtgørelserne udmønter dele af "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" og "Lovforslag om en ny genanvendelsessektor" (L153).

Affaldsaktørbekendtgørelsen er sammen med affaldsregisterbekendtgørelsen nu i høring frem til d. 6. maj 2022.

Deltag på webinaret og få præsenteret forslagene til de nye ændringer, hør hvad udvalgte aktører ser af muligheder og udfordringer i de foreslåede regler og få en smagsprøve på udvalgte interesseorganisationers høringssvar.

Ændringerne i bekendtgørelserne skal sammen implementere størstedelen af Lov 153, der parallelt forhandles i Folketinget. Lovforslaget har blandt andet til formål at sikre mere affald til genanvendelse, nye investeringer i genanvendelsesanlæg, innovation, gennemsigtighed, lige konkurrence og effektive priser. Hovedelementerne i lovforslaget er følgende:

• Udbudspligt og regler om kommunal deltagelse i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse

• Overgangsordninger og selskabsgørelse af eksisterende kommunale anlæg
• En dispensationsordning
• Frit-valg ordninger, der giver virksomheder fleksibilitet
• virksomheder kan vælge en privat aktør til indsamling af forbrændingsegnet affald
• mindre virksomheder kan benytte kommunal indsamling
• Skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren
• Regler om område til direkte genbrug på genbrugspladser samt regler for afsætning af genbrugelige genstande fra disse områder.

Lov 153 forventes at træde i kraft den 1. juli 2022, og derfor udarbejdes bekendtgørelserne sideløbende med forhandlingerne i Folketinget. Dog forventes reglerne om genbrugsområdet ikke at træde i kraft før 1. januar 2023, og derfor bliver affaldsbekendtgørelsen først ændret og sendt i høring i efteråret 2022. På dette seminar vil der derfor udelukkende være fokus på de øvrige elementer i lovforslaget, og udmøntningen af disse i bekendtgørelserne, som nu er i høring.

Formålet med webinaret er således intet mindre end at klæde affalds- og ressourcesektoren på til fremtidens rammer og regler.

Program

10:00-10:15
Velkomst og introduktion
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
10:15-11:15
Præsentation af høringsmaterialet
Signe Grandt Adsersen, Energistyrelsen
Signe Grandt Adsersen
Jakob Emil Wulff, Energistyrelsen
Jakob Emil Wulff
11:15-11:35
Pause
11:35-12:00
Høringsmaterialet læst med private briller - lever forslaget op til formålet om at styrke den private sektors lyst til at investere?
Henrik Grand Petersen, Stena Recycling A/S
Henrik Grand Petersen
12:00-12:50
Smagsprøver på udvalgte interesseorganisationers høringssvar

Niels Bukholt, ARI
Niels Remtoft, Dansk Affaldsforening
Anders Christiansen, KL
Marianne Ladekarl, Dansk Erhverv

12:50-13:00
Opsamlende spørgsmål og afslutning
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

03. maj 2022
kl. 10.00 - 13.00

Hvor

DAKOFA og online via ZOOM og YouTube

Deltagergebyr

ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
ONLINE Pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
25. april 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.