Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Folketinget har vedtaget L153, som træder i kraft 1. juli 2022

09. juni 2022
Folketinget har vedtaget L153, som træder i kraft 1. juli 2022
Lov 898 af 21. juni 2022 på basis af L153 en sætter nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og skærpet økonomisk tilsyn.

Folketingets hjemmeside opridser det vedtagne lovforslag således:

  • Med forslaget skal kommunerne senest den 1. juli 2023 udbyde behandlingen og sorteringen af genanvendeligt husholdningsaffald. For at understøtte lige konkurrencevilkår skal eksisterende kommunale anlæg selskabsgøres og kan i en overgangsperiode på fem år frem til den 1. juli 2027 byde på behandlingen og sorteringen af genanvendeligt husholdningsaffald.
  • Virksomheder får desuden frit valg til at vælge en kommunal eller privat indsamler til det forbrændingsegnede affald, så virksomhederne kan samle både genanvendeligt og forbrændingsegnet affald hos én indsamler. Endvidere skal kommunale anlæg, der er godkendt til at behandle genanvendeligt erhvervsaffald, ophøre med dette senest den 1. januar 2027.
  • Forsyningstilsynet gives hjemmel til at igangsætte tilsyn i affaldssektoren.
  • Lovforslaget udmønter dele af "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" (Klimaplanen).
  • Loven træder i kraft den 1. juli 2022.

Find det oprindelige Lovforslag 153 med bemærkninger, spørgsmål og svar ifm. Folketingets behandling af lovforslaget, Klimaministerens fem ændringsforsalg til det oprindelige lovforslag og tilhørende betænkning, det vedtagne lovforslag 153 samt link til den endelige Lov 898 fra 21. juni 2022 på basis af L153 via Folketingets hjemmeside her

Find høringsnotatet forud for L 153 her 

DAKOFA afholder et hybrid-seminar den 15. juni 2022, hvor den endelige Lov 153 vil blive gennemgået, herunder særligt de seneste ændringer og justeringer til bemærkningerne. Find program mv. for seminaret her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.