Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Affaldsmængder og forbrændingskapacitet 2012-2035

08. januar 2018
Affaldsmængder og forbrændingskapacitet 2012-2035
To analyser fra Energistyrelsen ser på fremtidens affaldsmængder i relation til forbrændingskapaciteten. Dette fremgår af styrelsens pressemeddelelse fra 5. januar 2018 med titlen ”Overkapacitet til affaldsforbrænding i Danmark til mindst 2025”.

Analysen ”Kapacitet til affaldsforbrænding” ser nærmere på, hvordan kapaciteten på de danske affaldsforbrændingsanlæg fordeler sig på nationalt og regionalt niveau. Analysen tager udgangspunkt i forbrændingskapaciteten uden planlagte kapacitetsudvidelser og to beregninger med FRIDA-modellen af fremtidige affaldsmængder, henholdsvis Business as Usual (FRIDA BaU) samt efter implementering af den danske Ressourcestrategi (FRIDA RS). Analysen viser, at der i en årrække er overkapacitet til affaldsforbrænding i 4 ud af 5 regioner, mens der er underkapacitet i Region Midtjylland. Det er Energistyrelsens vurdering, at der tidligst kan opstå landsdækkende underkapacitet efter 2025, idet styrelsen lægger særlig vægt på den lavere stigningstakt i affaldsmængden beregnet ud fra FRIDA RS. 

Energistyrelsen gør i sin pressemeddelelse opmærksom på to forhold, som sandsynligvis vil forskyde tidspunktet for evt. underkapacitet hos de danske forbrændingsanlæg til dansk affald. Dels antager analysen en forventet levetid for ovne på 30 år, selv om det ses, at nogle anlæg levetidsforlænger deres ovne, dels forventes der øget international konkurrence om at tiltrække en faldende, fremtidig mængde udenlandsk, forbrændingsegnet affald. 

Udenlandsk affald udgjorde 11 % af affaldsinputtet til de danske forbrændingsanlæg i 2015, og 87 % af dette blev importeret fra Storbritannien. Energistyrelsen har samtidigt med forbrændingskapacitetsanalysen offentliggjort analysen ”Udvikling i affaldsmængder i de lande hvorfra der importeres affald til forbrænding i Danmark”. Analysen beskriver bl.a., at Storbritannien er ved at etablere en væsentlig øget affaldsforbrændingskapacitet og derfor forventes at eksportere færre mængder forbrændingsegnet affald i de kommende år. 

Energistyrelsen nævner endelig, at EU-Rådet, Parlamentet og Kommissionen som bekendt kort før jul er blevet enige om nye mål for deponi og genanvendelse af affald, der vil fremme en mere cirkulær økonomi i Europa frem mod 2035. Overordnet set betyder de nye målsætninger, at der fremadrettet skal genanvendes mere affald samt forbrændes og deponeres mindre. Det forventes, at pakken formelt set bliver vedtaget i starten af 2018. Da kapacitetsanalysen er udarbejdet før enigheden om disse skærpede europæiske genanvendelsesmålsætninger, er betydningen af disse målsætninger ikke indarbejdet i fremskrivningerne. Den samlede effekt af tiltagene i pakken forventes at være faldende mængder af affald til forbrænding, og dermed en yderligere udskydelse af tidspunktet, hvor der kan opstå underkapacitet på danske affaldsforbrændingsanlæg. 

Find Energistyrelsens pressemeddelelse (med links videre til de to analyserapporter) her 

Se evt. rapporten 'BEATE. Benchmarking af affaldssektoren. 2016 (data fra 2015). Forbrænding.', som sammen med flere andre analyser kan findes på siden her  

Find evt. rapporten 'Fremskrivning af generering og behandling af affald, Frida 2015. Miljøprojekt nr. 1659' her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.