Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: World Resources Forum skudt i gang

25. februar 2019
World Resources Forum skudt i gang
World Resources Forum, som er én af de største internationale konferencer indenfor cirkulær økonomi, afholdes i disse dage i Antwerpen i Belgien. På konferencen deltager 800 CØ-interesserede fra 63 forskellige lande.

Ved indledningsceremonien, der var besmykket med den belgiske dronning Mathildes tilstedeværelse, fastslog Henny de Baets, som er adm. direktør i Flanderns myndighed for bæredygtig håndtering af affald, materialer og jord (OVAM), at Flandern med sine 70% genanvendelse af alt affald ligger i den internationale elite, hvad angår genanvendelse. OVAM vurderer dog, at den største udfordring for Flandern er transitionen til den cirkulære økonomi, der på økonomisk, socialt, miljø- og klimamæssigt niveau betragtes som den absolut største katalysator for fremtidens velfærd i den belgiske delstat, som huser 6,5 mio. indbyggere på hvad der svarer til en tredjedel af Danmarks areal.

Fokus på CØ som den vigtigste udfordring blev understreget af Bruno Oberie, præsident for World Resource Forum, der i tillæg har fokus på at opfylde dele af FN’s bæredygtighedsmål via CØ. Oberie nævnte blandt andet, at de seneste 40 år er ressourceforbruget tredoblet, mens man de næste 40 år vil opleve yderligere en tredobling – altså af den foregående tredobling. Desuden vurderes 90 % af reduktionen i biodiverdsiteten på globalt plan at være forårsaget af udvinding og forarbejdning af naturens ressourcer.

Koen van den Heuvel, som er miljøminister i Flandern, betonede, at vi er nødt til at skride til reelle aktive handlinger for at stoppe brugen af fossile brændsler, fremme vedvarende energi samt sikre optimal udnyttelse af ressourcerne. Flandern har således besluttet en 75%-reduktion af forbruget af naturens ressourcer inden 2050. Desuden vil kampen for øget genanvendelse og genbrug blive intensiveret, hvilket ikke mindst skal ses i lyset af, at Flanderns miljøministerium har beregnet, at der kan reduceres 5 kg. CO2-emission pr. ton affald, der genanvendes eller genbruges frem for at blive deponeret eller forbrændt.

EU’s Miljøkommissær, Karmena Vella, kunne herefter via videooptræden understrege, at EU står fast på, at økonomi, jobs, miljø og klima kan sikres via implementering af den cirkulære økonomi i alle dens afskygninger. Kommissæren kunne ligeledes proklamere, at en CØ-implementeringsplan offentliggøres indenfor de næste par måneder.

Vækst under hensyn til grænser
Endelig optrådte Janez Potocnik, tidligere EU-miljøkommissær og blandt andre titler co-chair i det internationale ressource panel (IRP). Potocnik kunne berette, at det globale forbrug har været en større driver for vækst end den globale befolkningstilvækst samt at borgere i højindkomstlande forbruger 10 gange mere end borgere i lavindkomstlande. I lyset heraf ser Potocnik, at afkoblingen af forbruget af naturens ressourcer og de miljømæssige konsekvenser af økonomisk aktivitet og menneskets velbefindende er et fundamentalt element i transitionen til en bæredygtig fremtid.

Potocnik henviste desuden til, at en øget cirkularitet kan reducere CO2-emissionerne i EU med 56% ifølge beregninger fra Material Economics – eller fra 530 millioner tons i det fremskrevne CO2-estimat til 234 millioner tons i den CØ-reviderede opgørelse. Alene en fuld udbredelse af potentialet for delebilsordninger i EU vil kunne reducere privatbilismens samlede CO2-udslip med 77% jf. den samme opgørelse.

I forhold til fremtidens marked, betonede Potocnik, at de virksomheder, som formår at få mest ud af de jomfruelige og/eller begrænsede materialer vil være de mest konkurrencedygtige. Dette skal ses i lyset af den underfundige overskrift: ”Fra grænser for vækst til vækst under hensyn til grænser”.

Afslutningsvis kunne  Potocnik påpege, ligesom Martin Stuchtey gjorde det på DAKOFAs årsmøde i 2018, at en global strategi for ressourcer vil være afgørende for, at den cirkulære økonomi kan ske fyldest. Mens vi venter på en sådan kunne Potocnik imidlertid præsentere en række anbefalinger til kommende strategier i EU og de enkelte medlemslande:

  1. Opstil mål og lav målinger af, hvorvidt målene nås
  2. Lav en national plan og agér på tværs af politikområderne
  3. Benyt de ”lavthængende frugter” til at komme godt i gang
  4. Lav et ”politikmix” af såvel pisk som gulerødder for at forbedre og korrigere markedet
  5. Promovér innovative tiltag i retning af CØ
  6. Tilskynd aktører til at udvikle ressourceeffektive løsninger
  7. Motivér til mindre modstand mod forandring
  8. Styrk samarbejde og dan konsensus for globale tiltag.


Efter denne indledende session vil der være i alt 41 fagsessioner i løbet af de næste to dage. DAKOFAs udsendte vil berette fra flere af disse. 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.