Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Jorden ryster allerede under os - et paradigmeskifte er på vej!

25. september 2018
Jorden ryster allerede under os - et paradigmeskifte er på vej!
På DAKOFAs årskonference kunne man høre, at affalds- og ressourcesektoren står over for et paradigmeskifte, som ikke er til at komme udenom: Den nuværende kurs er ikke bæredygtig og vi er i gang med at vækste os fattige. For de aktører, som ser sig ind i det nye paradigme, er der til gengæld store gevinster at høste.

På både nationalt og internationalt plan er der fart på på den cirkulære omstilling - men hvad er det for en omstilling, og hvordan kan affaldssystemet indrettes til de nye tider? På DAKOFAs årskonference præsenterede professor Martin Stuchtey, som bl.a. er rådgiver i Ellen MacArthur fonden, et bud på et svar.

Vi vækster os fattige
Der er ifølge Stuchtey ikke blot tale om en simpel omstilling, men i stedet et reelt paradigmeskifte, idet vi gennem de seneste årtier har set, at de negative eksternaliteter – de afledte økonomiske effekter – som er en konsekvens af den eksisterende økonomiske model, nu vokser sig større end de økonomiske gevinster. Vi har således opbygget et økonomisk system, der nedbryder den verden, som vi er afhængige af, for at kunne opretholde selv samme system.

Tidligere har en række indikatorer for bl.a. økonomisk vækst og velfærd fulgtes ad, men siden 80’erne er alle disse indikatorer begyndt at divergere. Det betyder bl.a., at vi nu ser hardcore økonomiske indikatorer som produktivitet og BNP per capita fortsætte med at stige, mens indikatorer for velstand, som eksempelvis den gennemsnitlige husstandsindkomst og den globale indikator for velfærd, er stagnerende eller endog dalende. Vi har simpelthen vækstet ved at putte flere og flere ressourcer ind i vores økonomi, uden at tage højde for omkostningerne ved at gøre det. Vælger man at indregne netop ressourceomkostningerne ved vores nuværende økonomiske aktivitet, ville det eksempelvis betyde, at kun fire ud af de 100 mest ressourceintensive industrier i verden reelt ville være profitable, da de i dag ikke betaler de reelle miljømæssige omkostninger! Populært sagt kan man sige, at vi er ved at vækste os fattige.

Vækstbegrebet skal redefineres
Vi ønsker alle velstand og fremgang, men vi ønsker også, at det skal ske inden for rammerne af vores planet. Så hvordan skal verden se ud i fremtiden? Stuchtey svarede først ved at understrege, hvordan den i hvert fald IKKE ser ud, nemlig med en økonomi, som er baseret på grøn vækst. Grøn vækst tankegangen handler i korte træk om, at vi bliver grønnere i takt med at vi bliver rigere, men med dén tanke når vi alt for sent i mål med ”det grønne” og har gjort al for stor (og uoprettelig) skade undervejs. Lidt mere bæredygtig og lidt mere effektive er ikke godt nok. I stedet præsenterede Stuchtey fire principper, som den nye økonomi skal bygge på, hvis den skal være holdbar – også på langt sigt:

 1. Ubegrænset vedvarende energi
 2. Dematerialiseret forbrug og en ressourcemæssigt afkoblet industri
 3. Nytænkte og intelligente systemer for transport-, fødevarer- og boligsektoren
 4. En afkoblet vækst, som bygger på de tre ovenstående principper


Fremtiden er cirkulær
Fortællingen om det nye paradigme – den cirkulære økonomi – tager udgangspunkt i fortællingen om det strukturelle spild af ressourcer, inefficiente systemer, teknologiske løsninger og system-innovation. Vores nuværende system er altså inefficient og resulterer i alt for meget spild (et strukturelt spild). Det bliver tydeligt, når vi eksempelvis indser, at kun 5% af en bils levetid bliver brugt til faktisk at køre, at 86% af vores brændstof aldrig når ud til hjulene og at vejene kun er dækket af biler i 10% af tiden. Til gengæld er det muligt for os, med teknologiske løsninger og systemtænkning frem for sub-optimering, at ændre modellen. Stuchtey forudser eksempelvis, at de teknologiske løsninger vil være kilde til den største stigning i den gennemsnitlige husholdningsindkomst i fremtiden.

Og heldigvis er virksomhederne allerede i gang! Gennem løsninger der regenererer, deler, optimerer, cirkulerer, digitaliserer og udveksler ressourcer og produkter, er vi allerede i gang med at se de positive effekter af den cirkulære økonomi. Resultatet er billigere services, et lavere ressourcetræk, den rette kurs ift. at nå klimamålene samt en positiv vækstdriver. Alt sammen en cirkulær økonomi, som bygger på de tre cirkulære principper om, at:

 • Knappe ressourcer skal styres og balanceres aktivt. Vi skal ”tæmme monsteret” og anlægge et systemisk perspektiv førend den cirkulære økonomi kan lykkes. Har vi kun fokus på de teknologiske løsninger vil rebound-effekten ramme os i nakken og ressourceforbruget løbe løbsk.
 • Ressourceforbrug skal optimeres ved at cirkulere produkter, komponenter og materialer til deres højeste nytte i både de tekniske og biologiske kredsløb
 • Ekstrenaliteter skal identificeres og internaliseres i systemet, så vi undgår de ”usynlige” omkostninger


Kan den danske sektor blive vindere i den nye økonomi?
Ifølge professoren vil man opleve et paradigmeskifte, når der er så mange abnormaliteter i det eksisterende paradigme, at det ikke længere er holdbart. Som nævnt ovenfor er det ifølge professoren netop denne situation, som vi med den nuværende økonomiske model nu står over for. Når vi taler om et reelt paradigmeskifte er den helt store udfordring imidlertid, at vi med vores nuværende forståelse og nuværende verdensbillede ikke kan forestille os den fremtid vi går i møde. Dét gør det svært for de involverede aktører at forudse deres rolle og at agere mest hensigtsmæssigt i forhold til fremtiden. I forbindelse med et paradigmeskifte er der tale om systemisk innovation, hvilket er langt sværere og hvilket tager meget længere tid, end hvis der ”blot” var tale om teknologisk/produkt innovation. Vi må derfor væbne os med tålmodighed, tage et enkelt skridt ad gangen og give plads til fejltagelser undervejs.

Ifølge Stuchtey er der lige nu en reel grund til at være frustreret, hvis man er aktør i den danske affaldssektor: markedet arbejder stadig primært på betingelserne for den lineære økonomi og en stor del af omkostningerne lander hos affaldssektoren. Samtidig er det også hér, at de miljømæssige krav, og dermed også omkostningerne til håndteringen heraf, lander. Men heldigvis er der ifølge professoren omfattende forandring på vej, og det ER muligt for sektoren at høste nogle af de gevinster, som skiftet til den nye økonomi vil bringe med sig. Stuchtey præsenterede således fem forsigtige bud på strategier for, hvordan den danske affaldssektor kan blive vindere, frem for tabere, i den nye økonomi:

 1. Bliv en agent for ressourceproduktivitet! Afkobling af ressourceudnyttelse er altafgørende i den nye økonomi.
 2. Bliv centralbank for ressourcerne! Ressourcer er værdier og I sidder på dem. Så tag vare på dem i stedet for at være en åben mine.
 3. Find et link mellem energisektoren og ressourceøkonomien!   
 4. Udnyt den digitale fremtid! Del data og informationer og stol på hinanden.
 5. Vær en del af det globale samfund! Danmark er langt i forhold til denne udvikling og har meget at tilbyde udlandet. Se det som en gigantisk økonomisk mulighed.

Hvad med fremtiden?
Til slut blev Stuchtey adspurgt om, hvordan vi skaber et sikkerhedsnet under SMV'erne (og andre) som stadig handler på et lineært marked. Ifølge Stuchtey er der til dét at sige, at vi har mange fjender, men også to venner: data-drevne forretningsmodeller (som eksempelvis kan anvendes til product-service systemer, datatransformation og -anvendelse samt forbedrede kundeforhold) samt risiko-aversion, som vil betyde, at vi er nødt til at agere mere efficient, i højere grad leve op til moralske forpligtelser samt at have styr på vores risikodækning. Begge dele vil gøre investorerne mere rolige og være med til at sikre fremtiden for virksomhederne og aktørerne.

Vi skal imidlertid også huske, at vi ikke arbejder med udgangspunkt i en stabil økonomi. Jorden ryster allerede under os og vi vil opleve store forandringer uanset hvad. Der er tale om en stor omstilling og et paradigmeskifte sker ikke natten over. Det gælder derfor for de danske aktører om at hoppe på vognen nu, så de kan være med til at sætte retningen og også være først, når gevinsterne fra den nye økonomi skal høstes. Skiftet vil ske uanset hvad, så det gælder om at være med, frem for at gemme sig!


Du kan finde Professor Stuchteys slides fra oplægget her. Du kan også se et lignende oplæg fra professoren i denne TED-talk.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.