Konference: DAKOFA Årskonference 2018 - Affaldssektoren i en cirkulær omstilling

DAKOFA Årskonference 2018 - Affaldssektoren i en cirkulær omstilling
DAKOFA afholder årskonference d. 20. – 21. september 2018 på Hotel Nyborg Strand.

På DAKOFAs Årskonference 2018 vil der blive stillet skarpt på den cirkulære omstillings konsekvenser og muligheder for affaldssektoren.

På både nationalt og internationalt plan er der fart på omstillingen - men hvad er det for en omstilling, og hvordan kan affaldssystemet indrettes til de nye tider?

Den danske affaldssektor har en unik chance for at udnytte og bidrage til den cirkulære omstilling samt påvirke fremtidens rammer for et cirkulært marked. EU-reglerne for fremtidens affaldsbehandling er netop vedtaget og skal nu implementeres i den danske lovgivning. Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” løber frem til udgangen af 2019, og efterfølgeren vil derfor dække perioden 2020-2025 og for- ventes at blive sendt i høring i 2019, hvilket giver sektoren næsten to
år til at gøre sin indflydelse gældende over for den danske implemen- tering. Derudover står man over for de kommende forhandlinger om forsyningsstrategien, udrulning af regeringens netop offentliggjorte CØ-strategi samt den danske handlingsplan for plast. Det er med andre ord lige nu, at grundstenene for fremtidens affaldssektor lægges. Der- for vil DAKOFA med denne årskonference facilitere en dialog mellem erhvervslivet og affaldssektoren.

Der skal bygges bro, og udveksles erfaringer og meninger samt op- bygges en fælles forståelse for rammerne og rollerne i det fremtidige system!

Konferencen vil derfor byde på en række oplægsholdere og debatter med det formål at komme nærmere et svar på, hvilken rolle den danske affaldssektor har - og vil få - i bestræbelserne på at bidrage til omstil- lingen. Således oplyst om baggrunden for de forestående ændringer
af rammebetingelserne for den danske affalds- og ressourcesektor, dykker vi ned i 3 væsentlige materialetyper; plast, organisk affald og bygge- og anlægsaffald. Her vil vi dels give en briefing om aktuelle muligheder og udfordringer, men også lade nogle af de centrale aktører komme til orde med deres syn på sagen. Når dagen er omme, håber
vi således at være kommet et skridt nærmere svarene på, hvordan et affaldssystem kan indrettes intelligent til ”Den cirkulære omstilling”.

DERFOR – mød op og vær med til at sikre den fremtidige indsats for at bringe den danske affaldssektor helt i front!

OBS: Bemærk, at man ligesom tidligere år selv skal bestille og betale for overnatning i forbindelse med konferencen. 

Husk at kontakte hotellet direkte på telefon 65 31 31 31 og bruge følgende referencenr. ved bookning af værelse på Nyborg Strand: 38627

Tilmelding til turene sker ved at skrive Tur A, B, C eller D i bemærkningsfeltet på tilmeldingsblanketten.
OBS: Tur B er lukket for tilmelding.

Pris A - er inkl. festmiddag

Pris B - er ekskl. festmiddag

Program

Torsdag den 20. september 2018

9:00-9:30
Registrering og morgenmad
9:30-9:35
Velkomst og introduktion til programmet
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
DAKOFA

Session 1: Den store cirkulære omstilling

9:35-9:55
Den danske strategi for cirkulær økonomi og affald
Henrik Studsgaard, Departementschef, Miljø- og Fødevareministeriet
Henrik Studsgaard
Henrik Studsgaard
Henrik har tidligere været departementschef i Miljøministeriet og direktør for geodatastyrelsen samt afdelingschef i Miljøministeriets departement. Han er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 1995 og har yderligere en HD i finansiering. Henrik er oprindeligt uddannet som skov- og landskabsingeniør i 1986.
9:55-10:40
What kind of transition are we talking about and how do we create a circular market?
10:40-11:00
Presentation of the EU-waste package and the waste sector in a circular transition
11:00-11:30
Kaffepause
11:30-11:40
Korte refleksioner på formiddagens oplæg – hvordan skaber vi fremtidens rammebetingelser, så de understøtter omstillingen til et cirkulært marked?

Session 2: Det organiske affald i fremtidens bioøkonomi

I denne session ser vi på udnyttelsen af organisk affald i en bioøkonomisk kontekst. Hvordan udnytter vi bedst biomaterialet, næringsstofferne og energien samt høster den størst mulige økonomiske gevinst?

11:40-12:40
Inspirationsoplæg: De danske muligheder for omstilling til en bioøkonomi – hvilken omstilling taler vi om?
Anne Maria Hansen, Innovationsdirektør, Teknologisk Institut & medlem det Nationale Bioøkonomipanel
Anne Maria Hansen
Anne Maria Hansen
Som Innovationsdirektør er Anne Maria Hansen er ansvarlig for den strategiske forretningsudvikling indenfor bioressourceområdet på tværs af Teknologisk Institut. Hun har mere end 25 års erfaring med projektledelse og forretningsudvikling samt 10 års erfaring med ledelse af afdeling for fødevareteknologi på Teknologisk Institut. Anne Maria har også været ledende på et nyt strategisk felt hos Teknologisk Institut – Det Biobaserede Samfund – som gennem initiativer og projekter har været med til at sætte dagsordenen for omstillingen fra det fossile samfund til det biobaserede.

Udover at være medlem af Regeringens bioøkonomiske panel sidder Anne Maria også i den nationale følgegruppen for EU’s HORIZON 2020 projekt om bioøkonomi, med det formål at komme med forslag til hvordan Danmark kan bidrage til at løse biøkonomiske udfordringer i EU.

 

Paneldeltagere:
Jens Astrup, Landbrug og Fødevarer
Henrik Wenzel, SDU
Sune Aagot Sckerl, Genanvend Biomasse
Katrine Storgaard, DAKA Denmark A/S

12:40-13:40
Frokost

Session 3: Genanvendelse af plast fra husholdningerne

I denne session ser vi på cirkulære løsninger og fremtidens system for husholdningsplast og endelig på, hvordan vi i fremtiden høster den størst mulige økonomiske gevinst. Konkrete indspark til den kommende nationale handlingsplan for plast vil blive debatteret.

13:40-14:40
Inspirationsoplæg: Hvordan skaber vi forretning i genanvendelse af plast
Jasper Steinhausen, Business Adviser og partner, Ouroboros
Jasper Steinhausen

 

Korte indspark til den nationale handlingsplan for plast:
Christina Busk, Plastindustrien
Mikkel Brandrup, Dansk Affaldsforening
Berit Asmussen, Plastic Change
Marianne Munch Jensen, ARI

Paneldeltagere:
Signe Frese, COOP Danmark
Franz Cuculiza, Aage Vestergaard Larsen A/S
Anne Dorthe Josiassen, CLEAN
Marianne Bigum, Rambøll
Stinne Stokkebo, Arwos

14:40-15:10
Kaffepause

Session 4: Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

I denne session ser vi på, hvordan vi i fremtiden vil bygge cirkulært og hvordan vi i mellemtiden skaber et marked for sekundære byggematerialer.

15:10-16:10
Inspirationsoplæg: Hvad bør en visionær, bygherre gøre sig af overvejelser, når han/hun skal bygge for de næste 100 år?
Anna-Mette Monnelly, Head of sustainability, NCC
Anna-Mette Monnelly
Foto: Stamers Kontor
Anna-Mette Monnelly
Anna-Mette Monnelly er bæredygtighedschef for NCC Danmark A/S, er uddannet arkitekt, DGNB konsulent og LEED AP/BD+C. Anna-Mette er ansvarlig for udvikling og implementering bæredygtighed i NCC – for hvordan vi sikrer et ansvarligt ressourcemanagement i alle byggeriets faser igennem integrerede bæredygtige løsninger og processer.

Særligt er fokus på materialer, de løsninger de indgår i og den kontekst vi bygger i – på responsivt byggeri i symbioser, der sikrer biodiversitet, varierede habitater, godt indeklima, ingen spild, bæredygtigt Facility Management og som giver de forskellige interessenter mulighed for at få opfyldt deres behov. Samspillet mellem komfort, byggeteknik, systemer, mikroklima og æstetik overfor globale miljømæssige udfordringer driver Anna-Mette’s arbejde.


Paneldeltagere:
Jesper Ring, Frame ApS
Mette Qvist, Green Building Council Denmark
Ebbe Tubæk Naamansen, RGS Nordic
Palle Mørkøre, Kolding Kommune
Søren Nielsen, Vandkunsten

Session 5: Refleksioner og afrunding

16:10-16:30
Afsluttende refleksioner
16:30-16:35
Afslutning og praktiske informationer

v/Ole Morten Petersen, direktør for DAKOFA

16:45-19:00
Reception med vinsmagning

sponsoreret af joca a/s og Jsk Cleaning A/S

16:45-18:00
Generalforsamling
19:00-2:00
Festmiddag m. underholdning ved STAGEBREAKERS
1:00-2:00
Natmad

Sponsoreret af PWS A/S

Fredag d. 21. september 2018

Besigtigelsesturer:

Turene starter kl. 09.30 i busser fra Hotel Nyborg Strand og slutter igen ved hotellet mellem kl. 13.00 og 14.00. Frokosten indtages under turene, idet hotellet sørger for medbragte madpakker og vand. Turene bliver besat efter først-til-mølle princippet. Tilmelding foregår via bemærkningsfeltet i tilmeldingen. Hvis du allerede er tilmeldt årsmødet, men ikke fået tilmeldt dig en tur, skriv da en mail til dakofa@dakofa.dk og angiv hvilken tur du gerne vil på.

9:30-14:00
Tur A: Gamle Mursten

Hos Gamle Mursten har man skabt et marked for nedrevne byggematerialer til brug i nyt byggeri. Virksomheden har netop opnået EU's godkendelse til at kvalitetsmærke sine mursten med CE mærket, som er en garanti for styrke og bæreevne. Hos Gamle Mursten skal vi bl.a. se fabrikken, hvor de brugte mursten renses ved hjælp af henholdsvis en patenteret vibrationsteknologi, men også ved hjælp af håndkraft, og uden brug af vand og kemikalier. Vi skal også høre om virksomhedens vej til hvor den er i dag samt deres syn på fremtidens muligheder i genanvendte byggematerialer.

9:30-14:00
Tur B: Fortum og Klintholm - LUKKET FOR TILMELDING

Vi starter turen hos Klintholm, hvor vi får en rundvisning på området. Vi skal se deponeringsfaciliteter samt Klintholms behandling til genanvendelse – kompostering af haveaffald, håndtering af bygge- og anlægsaffald samt behandling af forurenet jord. Efter besøget kører vi tilbage mod Nyborg og besøger Fortum på vejen – tidligere kendt som Kommunekemi. Vi får en rundtur på stedet og skal høre mere om Fortums løsninger til afgiftning, genanvendelse, nyttiggørelse og slutbehandling af farligt affald.

9:30-14:00
Tur C: Trioplast

Plast er en af de fraktioner, der er mest fokus på for tiden, både i Danmark, i EU og i resten af verden. Hos Trioplast får vi en introduktion til virksomheden og dens kernefunktioner, hvorefter vi får en rundtur på fabrikken og ser nærmere på produktionen af emballagefilm og plastposer af bl.a. genanvendt plast. Slutteligt vil Trioplasts udviklingschef fortælle om forventninger og planer for fremtidens plastmarked, herunder med særligt fokus på bæredygtighed og mulighederne for genanvendelse i plastproduktionen.

9:30-14:00
Tur D: NC Miljø og Nature Energy biogasanlæg

Genanvendelse af madaffald og biogasproduktion vil blive et vigtigt emne de kommende år i Danmark. Derfor besøger vi NC Miljø, som producerer biomasse af madaffald. Her skal vi se processen fra madaffaldet bliver leveret til sortering og selve processen for produktion af biopulp. Herefter sendes pulpen via et rørsystem til naboen, Nature Energys biogasanlæg. Her får vi efterfølgende mulighed for at se, hvordan pulpen omdannes til biogas ved at blande pulpen med restprodukter fra landbruget.

Hvornår

Start: 20. september 2018 - kl. 09.30
Slut: 21. september 2018 - kl. 13.00

Hvor

Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter
Østerøvej 25800 Nyborg

Deltagergebyr

Pris medlemmer - A (ekskl. moms)
DKK 6.995,00
Pris medlemmer - B (ekskl. moms)
DKK 6.495,00
Pris ikke medlemmer - A (ekskl. moms)
DKK 8.995,00
Pris ikke medlemmer - B (ekskl. moms)
DKK 8.495,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
6. september 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere

Direktør Ole Morten petersen om DAKOFAs Årskonference 2018

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.