Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: DAKOFA Årskonference 2018 - Affaldssektoren i en cirkulær omstilling

DAKOFA Årskonference 2018 - Affaldssektoren i en cirkulær omstilling

DAKOFA afholder årskonference d. 20. – 21. september 2018 på Hotel Nyborg Strand.

På DAKOFAs Årskonference 2018 vil der blive stillet skarpt på den cirkulære omstillings konsekvenser og muligheder for affaldssektoren

På internationalt, europæisk og nationalt plan er der fart på omstillingen - men hvad er det for en omstilling, og hvordan kan affaldssystemet indrettes til de nye tider? 

Den danske affaldssektor har netop nu en unik chance for at udnytte og bidrage til den cirkulære omstilling samt påvirke fremtidens rammer for et cirkulært marked. EU-reglerne for fremtidens affaldsbehandling er netop vedtaget og den danske regering har nu to år til at implementere disse i national lovgivning. Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” løber frem til udgangen af 2018, og regeringen planlægger at lade efterfølgeren dække perioden 2020-2025, hvilket giver sektoren næsten to år til at gøre sin indflydelse gældende over for den danske implementering. Derudover står man over for de kommende forhandlinger om forsyningsstrategien, lanceringen af en national CØ-strategi og en dansk handlingsplan for plast. Det er med andre ord lige nu, at grundstenene for fremtidens affaldssektor lægges. Derfor vil DAKOFA med denne årskonference facilitere en dialog mellem erhvervslivet og affaldssektoren.

Der skal bygges bro, og udveksles erfaringer og meninger samt opbygges en fælles forståelse for rammerne og rollerne i det fremtidige system!

Konferencen vil derfor byde på en række oplægsholdere og debatter med det formål at komme nærmere et svar på, hvilken rolle den danske affaldssektor har - og vil få - i bestræbelserne på at bidrage til omstillingen. Departementschef Henrik Studsgaard, Miljø- og Fødevareministeriet er inviteret til at præsentere regeringens visioner og kommende tiltag på området og professor dr. Martin R. Stuchtey, som er særlig rådgiver for World Economic Forum og Ellen MacArthur Foundation, vil præsentere noget af den fremmeste internationale viden vedrørende nødvendigheden og omfanget af den omstilling, vi står overfor. Derudover vil Julius Langendorff fra EU-Kommissionen fremlægge indholdet af den nye EU-pakke af affaldsdirektiver og give sit bud på omstillingen af affaldssektoren. 

Således oplyst om baggrunden for de forestående ændringer af rammebetingelserne for den danske affalds- og ressourcesektor, dykker vi ned i 3 væsentlige materialetyper; plast, organisk affald og bygge- og anlægsaffald. Her vil vi dels give en briefing om aktuelle muligheder og udfordringer, men også lade nogle af de centrale aktører komme til orde med deres syn på sagen. Når dagen er omme, håber vi således at være kommet et skridt nærmere svarene på, hvordan et affaldssystem kan indrettes intelligent til ”Den cirkulære omstilling”. 

DERFOR – mød op og vær med til at sikre den fremtidige indsats for at bringe den danske affaldssektor helt i front!

OBS: Bemærk, at man ligesom tidligere år selv skal bestille og betale for overnatning i forbindelse med konferencen. 

Husk at bruge følgende referencenr. ved bookning af værelse på Nyborg Strand: 38627

Tilmelding til turene sker ved at skrive Tur A, B, C eller D i bemærkningsfeltet på tilmeldingsblanketten.

Program

Torsdag den 20. september 2018

9:00-9:30
Registrering og morgenmad
9:30-9:35
Velkomst og introduktion til programmet

v/Ole Morten Petersen, direktør for DAKOFA

Session 1: Den store cirkulære omstilling

9:35-9:55
Den danske strategi for cirkulær økonomi og affald

v/ Henrik Studsgaard, departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet

9:55-10:25
What kind of transition are we talking about and how do we create a circular market?

v/ Martin R. Stuchtey, Professor, Dr. University of Innsbruck (tbc)

10:25-10:50
Presentation of the EU-waste package and the waste sector in a circular transition

v/ Julius Langendorff, Deputy Head of DG Environment's Waste Management & Secondary Materials Unit 

10:50-11:15
Kaffepause
11:15-11:40
Korte refleksioner på formiddagens oplæg – hvordan skaber vi fremtidens rammebetingelser, så de understøtter omstillingen til et cirkulært marked?

Session 2: Det organiske affald i fremtidens bioøkonomi

I denne session ser vi på udnyttelsen af organisk affald i en bioøkonomisk kontekst. Hvordan udnytter vi bedst biomaterialet, næringsstofferne og energien samt høster den størst mulige økonomiske gevinst?

11:40-12:40
Inspirationsoplæg:

De danske muligheder for omstilling til en bioøkonomi – hvilken omstilling taler vi om?
Anne Maria Hansen, Innovationsdirektør, Teknologisk Institut og medlem af det Nationale Bioøkonomipanel

Paneldeltagere:
Jens Astrup, Landbrug og Fødevarer
Henrik Wenzel, SDU
Sune Aagot, Genanvend Biomasse
Katrine Storgaard, DAKA Denmark A/S

12:40-13:40
Frokost

Session 3: Genanvendelse af plast fra husholdningerne

I denne session ser vi på cirkulære løsninger og fremtidens system for husholdningsplast og endelig på, hvordan vi i fremtiden høster den størst mulige økonomiske gevinst. Konkrete indspark til den kommende nationale handlingsplan for plast vil blive debatteret.

13:40-14:40
Inspirationsoplæg:

Hvordan skaber vi forretning i genanvendelse af plast
Sara Wingstrand, Research Analyst, New Plastics Economy,
Ellen MacArthur Foundation (tbc)

Korte indspark til den nationale handlingsplan for plast:
Christina Busk, Plastindustrien
Mikkel Brandrup, Dansk Affaldsforening
Henrik Beha Pedersen, Plastic Change
Marianne Munch Jensen, ARI

Paneldeltagere:
Signe Frese, COOP Danmark
Franz Cuculiza, Aage Vestergaard Larsen A/S
Anne Dorthe Josiassen, CLEAN
Marianne Bigum, Rambøll
Stinne Stokkebo, Arwos

14:40-15:10
Kaffepause

Session 4: Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

I denne session ser vi på, hvordan vi i fremtiden vil bygge cirkulært og hvordan vi i mellemtiden skaber et marked for sekundære byggematerialer.

15:10-16:10
Inspirationsoplæg:

Hvad gør en visionær, privat bygherre sig af overvejelser, når han/hun skal bygge for de næste 100 år?
Jens Breinholt, Projektudviklingsdirektør, Pensiondanmark (tbc)

Paneldeltagere:
Jesper Ring, Frame ApS
Mette Qvist, Green Building Council Denmark
Ebbe Tubæk Naamansen, RGS Nordic
Palle Mørkøre, Kolding Kommune
Søren Nielsen, Vandkunsten

Session 5: Refleksioner og afrunding

16:10-16:30
Afsluttende refleksioner
16:30-16:35
Afslutning og praktiske informationer

v/Ole Morten Petersen, direktør for DAKOFA

16:45-19:00
Reception med vinsmagning

sponsoreret af joca a/s og Jsk Cleaning A/S

16:45-18:00
Generalforsamling
19:00-2:00
Festmiddag m. underholdning ved STAGEBREAKERS
1:00-2:00
Natmad

Sponsoreret af PWS A/S

Fredag d. 21. september 2018

Besigtigelsesturer:

Turene starter kl. 09.30 i busser fra Hotel Nyborg Strand og slutter igen ved hotellet mellem kl. 13.00 og 14.00. Frokosten indtages under turene, idet hotellet sørger for medbragte madpakker og vand. Turene bliver besat efter først-til-mølle princippet. Tilmelding foregår via bemærkningsfeltet i tilmeldingen. Hvis du allerede er tilmeldt årsmødet, men ikke fået tilmeldt dig en tur, skriv da en mail til dakofa@dakofa.dk og angiv hvilken tur du gerne vil på.

9:30-14:00
Tur A: Gamle Mursten

Hos Gamle Mursten har man skabt et marked for nedrevne byggematerialer til brug i nyt byggeri. Virksomheden har netop opnået EU's godkendelse til at kvalitetsmærke sine mursten med CE mærket, som er en garanti for styrke og bæreevne. Hos Gamle Mursten skal vi bl.a. se fabrikken, hvor de brugte mursten renses ved hjælp af henholdsvis en patenteret vibrationsteknologi, men også ved hjælp af håndkraft, og uden brug af vand og kemikalier. Vi skal også høre om virksomhedens vej til hvor den er i dag samt deres syn på fremtidens muligheder i genanvendte byggematerialer.

9:30-14:00
Tur B: Fortum og Klintholm

Vi starter turen hos Klintholm, hvor vi får en rundvisning på området. Vi skal se deponeringsfaciliteter samt Klintholms behandling til genanvendelse – kompostering af haveaffald, håndtering af bygge- og anlægsaffald samt behandling af forurenet jord. Efter besøget kører vi tilbage mod Nyborg og besøger Fortum på vejen – tidligere kendt som Kommunekemi. Vi får en rundtur på stedet og skal høre mere om Fortums løsninger til afgiftning, genanvendelse, nyttiggørelse og slutbehandling af farligt affald.

9:30-14:00
Tur C: Trioplast

Plast er en af de fraktioner, der er mest fokus på for tiden, både i Danmark, i EU og i resten af verden. Hos Trioplast får vi en introduktion til virksomheden og dens kernefunktioner, hvorefter vi får en rundtur på fabrikken og ser nærmere på produktionen af emballagefilm og plastposer af bl.a. genanvendt plast. Slutteligt vil Trioplasts udviklingschef fortælle om forventninger og planer for fremtidens plastmarked, herunder med særligt fokus på bæredygtighed og mulighederne for genanvendelse i plastproduktionen.

9:30-14:00
Tur D: NC Miljø og Nature Energy biogasanlæg

Genanvendelse af madaffald og biogasproduktion vil blive et vigtigt emne de kommende år i Danmark. Derfor besøger vi NC Miljø, som producerer biomasse af madaffald. Her skal vi se processen fra madaffaldet bliver leveret til sortering og selve processen for produktion af biopulp. Herefter sendes pulpen via et rørsystem til naboen, Nature Energys biogasanlæg. Her får vi efterfølgende mulighed for at se, hvordan pulpen omdannes til biogas ved at blande pulpen med restprodukter fra landbruget.

Hvornår

Start: 20. september 2018 - kl. 09.30
Slut: 21. september 2018 - kl. 13.00

Hvor

Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter
Østerøvej 25800 Nyborg

Deltagergebyr

Pris medlemmer (inkl. festmiddag) (ekskl. moms)
DKK 6.995,00
Pris medlemmer (ekskl. festmiddag) (ekskl. moms)
DKK 6.495,00
Pris ikke medlemmer (inkl. festmiddag) (ekskl. moms)
DKK 8.995,00
Pris ikke medlemmer (ekskl. festmiddag) (ekskl. moms)
DKK 8.495,00
Se deltagere
Del denne side
Dette site bruger Cookies til at trække statistik og optimere sitets funktioner. Bruger du DAKOFA, accepterer du brug af cookies.
Acceptér cookies