Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: DAKOFA Årskonference 2018 - Affaldssektoren i en cirkulær omstilling

DAKOFA Årskonference 2018 - Affaldssektoren i en cirkulær omstilling

DAKOFA afholder årskonference d. 20. – 21. september 2018 på Hotel Nyborg Strand.

På DAKOFAs Årskonference 2018 vil der blive stillet skarpt på den cirkulære omstillings konsekvenser og muligheder for affaldssektoren

På internationalt, europæisk og nationalt plan er der fart på omstillingen - men hvad er det for en omstilling, og hvordan kan affaldssystemet indrettes til de nye tider? 

Den danske affaldssektor har netop nu en unik chance for at udnytte og bidrage til den cirkulære omstilling samt påvirke fremtidens rammer for et cirkulært marked. EU-reglerne for fremtidens affaldsbehandling er netop vedtaget og den danske regering har nu to år til at implementere disse i national lovgivning. Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” løber frem til udgangen af 2019, og efterfølgeren vil derfor dække perioden 2020-2025 og forventes at blive sendt i høring i 2019, hvilket giver sektoren næsten to år til at gøre sin indflydelse gældende over for den danske implementering. Derudover står man over for de kommende forhandlinger om forsyningsstrategien, lanceringen af en national CØ-strategi og en dansk handlingsplan for plast. Det er med andre ord lige nu, at grundstenene for fremtidens affaldssektor lægges. Derfor vil DAKOFA med denne årskonference facilitere en dialog mellem erhvervslivet og affaldssektoren.

Der skal bygges bro, og udveksles erfaringer og meninger samt opbygges en fælles forståelse for rammerne og rollerne i det fremtidige system!

Konferencen vil derfor byde på en række oplægsholdere og debatter med det formål at komme nærmere et svar på, hvilken rolle den danske affaldssektor har - og vil få - i bestræbelserne på at bidrage til omstillingen. Departementschef Henrik Studsgaard, Miljø- og Fødevareministeriet er inviteret til at præsentere regeringens visioner og kommende tiltag på området og professor dr. Martin R. Stuchtey, som er særlig rådgiver for World Economic Forum og Ellen MacArthur Foundation, vil præsentere noget af den fremmeste internationale viden vedrørende nødvendigheden og omfanget af den omstilling, vi står overfor. Derudover vil Julius Langendorff fra EU-Kommissionen fremlægge indholdet af den nye EU-pakke af affaldsdirektiver og give sit bud på omstillingen af affaldssektoren. 

Således oplyst om baggrunden for de forestående ændringer af rammebetingelserne for den danske affalds- og ressourcesektor, dykker vi ned i 3 væsentlige materialetyper; plast, organisk affald og bygge- og anlægsaffald. Her vil vi dels give en briefing om aktuelle muligheder og udfordringer, men også lade nogle af de centrale aktører komme til orde med deres syn på sagen. Når dagen er omme, håber vi således at være kommet et skridt nærmere svarene på, hvordan et affaldssystem kan indrettes intelligent til ”Den cirkulære omstilling”. 

DERFOR – mød op og vær med til at sikre den fremtidige indsats for at bringe den danske affaldssektor helt i front!

OBS: Bemærk, at man ligesom tidligere år selv skal bestille og betale for overnatning i forbindelse med konferencen. 

Husk at bruge følgende referencenr. ved bookning af værelse på Nyborg Strand: 38627

Tilmelding til turene sker ved at skrive Tur A, B, C eller D i bemærkningsfeltet på tilmeldingsblanketten.

Program

Torsdag den 20. september 2018

9:00-9:30
Registrering og morgenmad

ypo

9:30-9:35
Velkomst og introduktion til programmet
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
DAKOFA

Session 1: Den store cirkulære omstilling

9:35-9:55
Den danske strategi for cirkulær økonomi og affald
Henrik Studsgaard, Miljø- og Fødevareministeriet
Henrik Studsgaard
-
9:55-10:40
What kind of transition are we talking about and how do we create a circular market?
Martin R. Stuchtey, Professor, Dr. University of Innsbruck
Martin R. Stuchtey
Martin R. Stuchtey
Martin Stuchtey is a founder and managing partner of SYSTEMIQ, a new innovation and investment firm focused on creating new land use, circular industrial and energy systems. He co-founded SYSTEMIQ in 2016 to accelerate the implementation of the Paris Agreement and the UN Sustainable Development Goals by transforming current markets and business models.

Prior to founding SYSTEMIQ, Martin worked at McKinsey for 20 years, most recently as Director of the Center for Business and Environment. In 2006, Martin Stuchtey co-founded McKinsey's Sustainability Practice, working with numerous corporate, government and social sector clients on the challenges of climate change, water scarcity, ocean degradation and resource depletion. Over the last ten years, Martin has been leading a large number of efforts to accelerate the transition towards circular industrial systems. Together with Ellen MacArthur, he initiated the Circular Economy Initiative at the World Economic Forum and has provided expertise to numerous reports, articles, books and television broadcasts on the circular economy in general and a new plastic economy in particular.

He initiated the 2030 Water Resources Group and has been a long-time strategic advisor to the World Economic Forum. He is the author of the book “A Good Disruption – Redefining Growth in the Twenty-first Century.” He is a professor for Resource Strategy and Management at Innsbruck University.
10:40-11:00
Presentation of the EU-waste package and the waste sector in a circular transition
Julius Langendorff, Deputy Head of DG Environment's Waste Management & Secondary Materials Unit
Julius Langendorff
11:00-11:30
Kaffepause
11:30-11:40
Korte refleksioner på formiddagens oplæg – hvordan skaber vi fremtidens rammebetingelser, så de understøtter omstillingen til et cirkulært marked?

Session 2: Det organiske affald i fremtidens bioøkonomi

I denne session ser vi på udnyttelsen af organisk affald i en bioøkonomisk kontekst. Hvordan udnytter vi bedst biomaterialet, næringsstofferne og energien samt høster den størst mulige økonomiske gevinst?

11:40-12:40
Inspirationsoplæg: De danske muligheder for omstilling til en bioøkonomi – hvilken omstilling taler vi om?
Anne Marie Hansen, Innovationsdirektør, Teknologisk Institut & medlem det Nationale Bioøkonomipanel
Anne Marie Hansen

Paneldeltagere:
Jens Astrup, Landbrug og Fødevarer
Henrik Wenzel, SDU
Sune Aagot, Genanvend Biomasse
Katrine Storgaard, DAKA Denmark A/S

12:40-13:40
Frokost

Session 3: Genanvendelse af plast fra husholdningerne

I denne session ser vi på cirkulære løsninger og fremtidens system for husholdningsplast og endelig på, hvordan vi i fremtiden høster den størst mulige økonomiske gevinst. Konkrete indspark til den kommende nationale handlingsplan for plast vil blive debatteret.

13:40-14:40
Inspirationsoplæg: Hvordan skaber vi forretning i genanvendelse af plast

Sara Wingstrand, Research Analyst, New Plastics Economy,
Ellen MacArthur Foundation (tbc)

Korte indspark til den nationale handlingsplan for plast:
Christina Busk, Plastindustrien
Mikkel Brandrup, Dansk Affaldsforening
Henrik Beha Pedersen, Plastic Change
Marianne Munch Jensen, ARI

Paneldeltagere:
Signe Frese, COOP Danmark
Franz Cuculiza, Aage Vestergaard Larsen A/S
Anne Dorthe Josiassen, CLEAN
Marianne Bigum, Rambøll
Stinne Stokkebo, Arwos

14:40-15:10
Kaffepause

Session 4: Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

I denne session ser vi på, hvordan vi i fremtiden vil bygge cirkulært og hvordan vi i mellemtiden skaber et marked for sekundære byggematerialer.

15:10-16:10
Inspirationsoplæg: Hvad bør en visionær, bygherre gøre sig af overvejelser, når han/hun skal bygge for de næste 100 år?
Anna-Mette Monnelly, Head of sustainability, NCC
Anna-Mette Monnelly
Foto: Stamers Kontor
Anna-Mette Monnelly
Anna-Mette Monnelly er bæredygtighedschef for NCC Danmark A/S, er uddannet arkitekt, DGNB konsulent og LEED AP/BD+C. Anna-Mette er ansvarlig for udvikling og implementering bæredygtighed i NCC – for hvordan vi sikrer et ansvarligt ressourcemanagement i alle byggeriets faser igennem integrerede bæredygtige løsninger og processer.
Særligt er fokus på materialer, de løsninger de indgår i og den kontekst vi bygger i – på responsivt byggeri i symbioser, der sikrer biodiversitet, varierede habitater, godt indeklima, ingen spild, bæredygtigt Facility Management og som giver de forskellige interessenter mulighed for at få opfyldt deres behov. Samspillet mellem komfort, byggeteknik, systemer, mikroklima og æstetik overfor globale miljømæssige udfordringer driver Anna-Mette’s arbejde.


Paneldeltagere:
Jesper Ring, Frame ApS
Mette Qvist, Green Building Council Denmark
Ebbe Tubæk Naamansen, RGS Nordic
Palle Mørkøre, Kolding Kommune
Søren Nielsen, Vandkunsten

Session 5: Refleksioner og afrunding

16:10-16:30
Afsluttende refleksioner
16:30-16:35
Afslutning og praktiske informationer

v/Ole Morten Petersen, direktør for DAKOFA

16:45-19:00
Reception med vinsmagning

sponsoreret af joca a/s og Jsk Cleaning A/S

16:45-18:00
Generalforsamling
19:00-2:00
Festmiddag m. underholdning ved STAGEBREAKERS
1:00-2:00
Natmad

Sponsoreret af PWS A/S

Fredag d. 21. september 2018

Besigtigelsesturer:

Turene starter kl. 09.30 i busser fra Hotel Nyborg Strand og slutter igen ved hotellet mellem kl. 13.00 og 14.00. Frokosten indtages under turene, idet hotellet sørger for medbragte madpakker og vand. Turene bliver besat efter først-til-mølle princippet. Tilmelding foregår via bemærkningsfeltet i tilmeldingen. Hvis du allerede er tilmeldt årsmødet, men ikke fået tilmeldt dig en tur, skriv da en mail til dakofa@dakofa.dk og angiv hvilken tur du gerne vil på.

9:30-14:00
Tur A: Gamle Mursten

Hos Gamle Mursten har man skabt et marked for nedrevne byggematerialer til brug i nyt byggeri. Virksomheden har netop opnået EU's godkendelse til at kvalitetsmærke sine mursten med CE mærket, som er en garanti for styrke og bæreevne. Hos Gamle Mursten skal vi bl.a. se fabrikken, hvor de brugte mursten renses ved hjælp af henholdsvis en patenteret vibrationsteknologi, men også ved hjælp af håndkraft, og uden brug af vand og kemikalier. Vi skal også høre om virksomhedens vej til hvor den er i dag samt deres syn på fremtidens muligheder i genanvendte byggematerialer.

9:30-14:00
Tur B: Fortum og Klintholm

Vi starter turen hos Klintholm, hvor vi får en rundvisning på området. Vi skal se deponeringsfaciliteter samt Klintholms behandling til genanvendelse – kompostering af haveaffald, håndtering af bygge- og anlægsaffald samt behandling af forurenet jord. Efter besøget kører vi tilbage mod Nyborg og besøger Fortum på vejen – tidligere kendt som Kommunekemi. Vi får en rundtur på stedet og skal høre mere om Fortums løsninger til afgiftning, genanvendelse, nyttiggørelse og slutbehandling af farligt affald.

9:30-14:00
Tur C: Trioplast

Plast er en af de fraktioner, der er mest fokus på for tiden, både i Danmark, i EU og i resten af verden. Hos Trioplast får vi en introduktion til virksomheden og dens kernefunktioner, hvorefter vi får en rundtur på fabrikken og ser nærmere på produktionen af emballagefilm og plastposer af bl.a. genanvendt plast. Slutteligt vil Trioplasts udviklingschef fortælle om forventninger og planer for fremtidens plastmarked, herunder med særligt fokus på bæredygtighed og mulighederne for genanvendelse i plastproduktionen.

9:30-14:00
Tur D: NC Miljø og Nature Energy biogasanlæg

Genanvendelse af madaffald og biogasproduktion vil blive et vigtigt emne de kommende år i Danmark. Derfor besøger vi NC Miljø, som producerer biomasse af madaffald. Her skal vi se processen fra madaffaldet bliver leveret til sortering og selve processen for produktion af biopulp. Herefter sendes pulpen via et rørsystem til naboen, Nature Energys biogasanlæg. Her får vi efterfølgende mulighed for at se, hvordan pulpen omdannes til biogas ved at blande pulpen med restprodukter fra landbruget.

Hvornår

Start: 20. september 2018 - kl. 09.30
Slut: 21. september 2018 - kl. 13.00

Hvor

Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter
Østerøvej 25800 Nyborg

Deltagergebyr

Pris medlemmer (inkl. festmiddag) (ekskl. moms)
DKK 6.995,00
Pris medlemmer (ekskl. festmiddag) (ekskl. moms)
DKK 6.495,00
Pris ikke medlemmer (inkl. festmiddag) (ekskl. moms)
DKK 8.995,00
Pris ikke medlemmer (ekskl. festmiddag) (ekskl. moms)
DKK 8.495,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
6. september 2018
Download program
Se deltagere

Direktør Ole Morten petersen om DAKOFAs Årskonference 2018

Del denne side