Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Vejledninger om sortering og indsamling af tekstil- og andet husholdningsaffald offentliggjort

08. juli 2022
Vejledninger om sortering og indsamling af tekstil- og andet husholdningsaffald offentliggjort
Miljøministeriet har offentliggjort "Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald", "Vejledning om indsamling af husholdningsaffald" samt høringsnotatet for de to vejledninger. Der er få ændringer i forhold til høringsudgaven fra foråret, og sorteringskriterier og anbefalede indsamlingsordninger for tekstilaffald er uændrede.

Målgruppen for de nye vejledninger er både kommuner, affaldsselskaber, private renovatører og andre aktører i affaldsbranchen, som har del i eller er involveret i indsamling af affald fra husholdninger.

Sorteringsvejledningen retter sig også til erhverv, som har husholdningslignende affald, samt til virksomheder, der ønsker at bruge piktogrammer på deres produkter eller emballage.

Den nye sorteringsvejledning offentliggør således de nye, nationale sorteringskriterier for tekstilaffald og udbygger affaldsbekendtgørelsens bilag 6 med sorteringskriterier.

  • Det skal i den forbindelse huskes, at hvis kommunen har etableret en henteordning for tekstilaffald inden den 1. januar 2022, så gælder de nye krav mht. sorteringskriterier og mærkning først fra den 1. juli 2023 jf. affaldsbekendtgørelsens § 82. (Red.: Det fremgår af høringsbrevet af 5. april 2022, at vejledningerne forventes offentliggjort senest den 1. juli 2022. Det må betyde, at etableres en indsamlingsordning for tekstilaffald i første halvår af 2022, så skal affaldsbekendtgørelsen, inkl. bilag 6, følges og dermed implicit, at de kommende vejledninger også, i videst mulige omfang, skal følges).
  • For en nærmere gennemgang af de nye sorteringskrav og indsamlingsanbefalinger for tekstilaffald henvises der til DAKOFAs nyhed fra 7. april i forbindelse med høringen (se her).

Uddrag fra høringsnotatet:

  • Det er præciseret i vejledningen om sorteringskriterier for husholdningsaffald, at Miljøstyrelsen anbefaler at piktogrammet anvendes på poser til tekstilaffald.
  • … Affaldsbekendtgørelsens § 13 fastsætter, at den kommunale affaldshåndtering skal ske i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Det betyder, at hvis det indsamlede tekstilaffald indeholder tøj og tekstiler, der kan forberedes med henblik på genbrug, skal kommunerne sikre, at det udsorteres. Dette er i overensstemmelse med EU’s tekstilstrategi…
  • … Det præciseres i vejledningens afsnit 3.9 at kommunen efter en konkret vurdering kan indsamle trykflasker sammen med det øvrige farlige affald… Vejledningens afsnit 3.9 for farligt affald justeres på baggrund heraf således at det tydeligt fremgår at trykflasker udgør en fare i indsamlingen samt at kommunen skal foretage en konkret vurdering af om borgeren kan vejledes i at sortere mindre trykflasker til farligt affald.
  • Der er ikke forskel på betydningen af begreberne ’rimelig gå-afstand’ og ’kort gåafstand’. Miljøstyrelsen tilretter så der kun anvendes ”rimelig gå-afstand”. Det er kommunen, der vurderer hvad der er rimelig gåafstand.
  • På baggrund af en faglig undersøgelse fremgår det af vejledning om indsamling af husholdningsaffald, at det skal være muligt at indsamle glas i kuber uanset boligtype af hensyn til kvaliteten af den indsamlede fraktion. Det er dog også afgørende, at indsamlingen foregår husstandsnært dvs. i rimelig gåafstand af hensyn til de indsamlede mængder, hvilket vil kræve et tæt net af kuber.

 

Hent Miljøministeriets "Vejledning om indsamling af husholdningsaffald", nr. 9792 af 01/07/2022 her 

Hent Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald, nr. 9793 af 01/07/2022 her 

Hent Høringsnotatet af 20. juni 2022 for de to vejledninger her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.