Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Undersøgelse af monoforbrænding, pyrolyse og HTL-behandling af spildevandsslam

11. april 2023
Undersøgelse af monoforbrænding, pyrolyse og HTL-behandling af spildevandsslam
Projektet analyser de tre teknologier for en fremtidig slamhåndtering mht. teknologimodenhed, driftssikkerhed, miljø- og klimaeffekt, afsætning af slutprodukterne samt økonomi. Der er indgår en risikoscreening af 85 miljøfremmede stoffer, der tidligere er identificeret i spildevandsslam, samt af teknologiernes potentiale for destruktion af PFAS.

De tre alternative termiske teknologier er monoforbrænding (roterovnskoncept med fortørring), pyrolyse med fortørring og hydrotermisk liquefaction/kondensering (HTL). Teknologierne er vurderet i forhold til teknologimodenhed (markedsparathed og kapacitet), drifts-sikkerhed (driftstid og personale-/kompetencekrav), effekt på relevante miljøfremmede stoffer, efterbehandlingskrav og afsætningsmuligheder for processtrømme, kulstoflagring og recirkulering af fosfor samt de estimerede omkostninger og den drivhusgasudledning, der er forbundet med håndteringen af spildevandsslammet. 

En screening for risiko på miljø og sundhed er foretaget for i alt 85 miljøfremmede stoffer – stoffer som tidligere er fundet i spildevandsslam. Vurderingen er udelukkende baseret på stoffernes indvirkning på miljø og sundhed, og der er ikke taget højde for forventede koncentrationer i spildevandsslam. De særligt problematiske stoffer hører under stoftyperne pesticider, biocider og PFAS-forbindelser (se stofferne markeret med A i rapportens tabel 5).

Læs mere i rapporten "Analyse af fremtidig slamhåndtering. Miljøprojekt 2230, februar 2023", som er udarbejdet af Teknologisk Institut, Niras og DHI for Miljøstyrelsen, her  

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.