Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Tre ansøgere prækvalificeret til at byde på CCUS-puljen

15. august 2022
Tre ansøgere prækvalificeret til at byde på CCUS-puljen

De prækvalificerede tilbudsgivere er I/S Vestforbrænding, Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S samt Aalborg Portland. Vinderen af udbuddet forventes offentliggjort primo 2023.

CCUS-puljen har til formål at etablere storskala CO2 fangst i Danmark fra 2025 og realisere CO₂-reduktioner på 0,4 mio. ton årligt fra 2026.

Energistyrelsen modtog fire komplette ansøgninger, hvoraf tre er blevet godkendt til at afgive bud og efterfølgende deltage i de kommende udbudsforhandlinger. 

I første fase af CCUS-puljen udmøntes midlerne med henblik på at bidrage til etablering af en samlet værdikæde for fangst, transport, og lagring af CO2. Støtten gives pr. reduceret ton CO₂ og vil blive justeret for udviklingen i CO₂-afgifter herunder eventuelle negative afgifter for negative udledninger. Tilsvarende vil udviklingen i kvoteprisen blive inddraget i fastsættelsen af støttebeløbet.

Det forventes, at Energistyrelsens kontrakt med den kommende vinder af udbuddet vil løbe i 20 år.

Ifølge den opdaterede tidsplan i 'Tender specifications', så skal de prækvalificerede tilbudsgivere indsende deres bedste og endelige tilbud den 16. december, og styrelsen forventes af offentliggøre den endelige vinder af kontrakten i midten af januar 2022.

Læs Energistyrelsens pressemeddelelse fra 12. august 2022 om de prækvalificerede virksomheder her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.