Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Svensk forslag om producentansvar på tekstiler

18. januar 2021
Svensk forslag om producentansvar på tekstiler

Ny udredning præsenterer et bud på, hvordan et svensk producentansvar på tekstiler kan skrues sammen.

I december 2019 udpegede den svenske regering en særlig kommission, som skulle undersøge, hvordan et udvidet producentansvar på tekstiler kan se ud i en svensk kontekst. I begyndelsen af december 2020 afleverede kommissionen så en yderst omfattende rapport, der ud over et konkret forslag til en lov om producentansvar, bl.a. præsenterer en oversigt over mål og lovgivning, der påvirker håndteringen af tekstiler, oversigter over bl.a. tekstilflows, miljøpåvirkninger, markeder for tekstiler, indsamling af tekstiler og øvrige producentansvarsordninger samt en række forhold, som man bør være opmærksom på, når man overvejer at introducere en sådan ordning.

Baggrunden for arbejdet er den svenske strategi for cirkulær økonomi under hvilken tekstiler er et særligt fokusområde, der skal være med til at transformere den svenske økonomi til en cirkulær og bio-baseret økonomi. Forslaget tager udgangspunkt i forureneren-betaler princippet og i et ønske om, at gøre Sverige til foregangsland sådan, at Sverige kan blive det første land i EU, der introducerer en cirkulær producentansvarsordning for tekstiler. På den måde håber svenskerne samtidig at kunne blive en central aktør i et forventet fremtidigt EU-system for en fælleseuropæisk producentansvarsordning.

Der skal værnes om eksisterende initiativer

I rapporten foreslås det, at ordningen omfatter tøj, boligtekstiler samt tasker og accessoires, der er lavet af tekstiler. Det betyder, at eksempelvis møbler, tekniske tekstiler, filtre, metervarer, madrasser og sko ikke vil være omfattet af ordningen.

Samtidig bliver det påpeget, at man med forslaget ønsker at beskytte de eksisterende initiativer og indsamlinger som allerede er i gang, hvorfor det foreslås, at følgende indsamlinger, efter anmeldelse til Naturvårdsverket (den svenske Miljøstyrelse), kan pågå parallelt med producentansvaret:

 • Indsamling af tekstilaffald som er opstået i eller i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed
 • Indsamling af tekstilaffald, der er opstået i forbindelse med salg af tekstiler
 • Indsamling af tekstilaffald fra genbrugsaktører
 • Indsamling af tekstilaffald fra remake-aktører
 • Kommunens indsamling af tekstilaffald inden for dennes kommunegrænse

I den forbindelse kan de såkaldte re-make aktører beholde de tekstiler, som de anvender i deres produktion mens genbrugsaktører kan beholde alt, hvad de indsamler. Alle øvrige tekstiler skal afleveres til producentansvaret.

Det understreges også, at den eksisterende indsamling af tøj med henblik på genbrug, som på nuværende tidspunkt udføres af både velgørende og private virksomheder, lovgivningsmæssigt ikke vil blive påvirket af producentansvarsordningen. Genbrugsaktørerne kan dermed fortsætte deres aktiviteter, upåvirket af en eventuel introduktion af et udvidet producentansvar.

Mål for både indsamling og behandling

I forslaget anbefales det bl.a., at man dels introducerer et mål for at reducere mængden af tekstiler i restaffald og småt brændbart på genbrugsstationerne og dels et mål for behandling af det indsamlede tekstil. Mere specifikt anbefales det, at mængden af tekstil, der sendes i restaffald eller småt brændbart i forhold til niveauet i 2022 skal falde med:

 • 70% i 2028
 • 80% i 2032
 • 90% i 2036

Samtidig anbefales det, at mindst 90% af det indsamlede materiale enten skal forberedes med henblik på genbrug eller sendes til genanvendelse fra og med 2028. I den forbindelse skal affaldshierarkiet overholdes således, at forberedelse til genbrug prioriteres over re-make og at re-make prioriteres over materialegenanvendelse. 

Det anbefales at producentansvaret er tilstrækkeligt og introduceres nationalt, hvilket betyder, at ordningen bl.a. skal:

 • Sikre let tilgængelige indsamlingspunkter, hvor både husholdninger og virksomheder kan aflevere deres tekstiler gratis
 • Sikre indsamlingspunkter, der så vidt det er muligt ligger tæt på steder, som et stort antal husholdninger jævnligt besøger
 • Sikre at indsamlingen foretages på en måde, som fremmer forberedelse med henblik på genbrug samt materialegenanvendelse
 • Sikre at indsamlingen sker i alle svenske kommuner og at indsamlingen i den enkelte kommune er tilstrækkelig i forhold til befolkningstætheden og placeringen af operatører

Analysen viser, at en gennemsnitlig t-shirt vil blive pålagt en prisstigning på SEK 0,23, hvis producentansvaret gennemføres som foreslået.

Forslaget er nu sendt til behandling i det svenske Regeringskansliet.

Læs mere

Du kan finde hele analysen ”Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin” her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.