Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Strategi for bæredygtigt byggeri i Region Hovedstaden

22. september 2022
Strategi for bæredygtigt byggeri i Region Hovedstaden
Ombygning og renovering i stedet for nedrivning. Mere genbrug og genanvendelse og mindre affaldsproduktion. Flere grønne indkøb og mindre kemi i materialer og produkter. Og miljø-certificeringer med patienter, medarbejdere og andre brugere i centrum.

CO2-udledning fra byggeri, anlæg og renovering udgør en femtedel af regionens samlede udledning. I tæt samarbejde med andre aktører spiller Region Hovedstadens Center for Ejendomme i forvejen en hovedrolle i at udmønte den ambitiøse Grøn 2030-program, der tager afsæt i FN's verdensmål. Planen skal sikre grøn omstilling i forhold til energi, affald, transport, spildevand, køkkendrift og indkøb. Og nu også bæredygtigt byggeri.

Strategien er bygget op omkring tre bundlinjer:

1. Bundlinje: Kvalitet og økonomi
Pejlemærket er at have en struktureret tilgang til måden, der bygges og driftes på for at levere bæredygtigt byggeri i høj kvalitet, reducere CO2-udledning under opførsel og drift samt at få mere for pengene.

Frem mod 2025 inkluderer det bl.a., at der stilles krav om brug af bæredygtige materialer og løsninger i udbud, systematisk brug at totaløkonomiske beregninger, tidlig involvering af alle parter i værdikæden samt  at udvikle nye udbudsformer, der i højere grad evaluerer et byggeri ud fra en totaløkonomisk ramme.

2. Bundlinje: Miljø, klima og ressourcer
Pejlemærket er at have en struktureret tilgang til måden, der bygges og driftes på for at levere bæredygtigt byggeri i høj kvalitet, reducere CO2-udledning under opførsel og drift samt at få mere for pengene.

Frem mod 2025 inkluderer det bl.a. at der skal etableres politikker for bæredygtige indkøb til regionens bygge- og anlægsprojekter med fokus på produktmærkninger og miljøvaredeklarationer og at regionen vil undersøge og afprøve hvordan ressourcerne kan udnyttes bedre. Der vil desuden være fokus på at transformere bygninger, og undersøge mulighederne for at renovere og bygge om fremfor at rive bygninger ned. En af aktiviteterne går derfor på at overveje, hvordan de eksisterende kvadratmetre kan anvendes bedst muligt før eventuel beslutning om nedrivning og nybyggeri. 

3. Bundlinje: Grønne og sunde rammer
Fokuserer på at sikre fysiske rammer inde og ude, der giver de bedst mulige arbejdsvilkår for personale og optimale forhold for patienters heling. Frem mod 2025 inkluderer det bl.a., at regionen søger at nedbringe uønsket kemi i materialer og produkter. 


I 2022 vil regionen udarbejde en plan for organisering, inddragelse, kommunikation og forandringsledelse, nedsætte aktionsgrupper og udarbejde den første årlige handlingsplan med prioriterede indsatser for alle tre bundlinjer gældende fra 2023. Indsatsen for det bæredygtige byggeri i Region Hovedstaden vil fra 2023 indgå i arbejdet med regionens miljø- og klimaprogram, Grøn2030

Strategien skal endeligt godkendes i regionsrådet tirsdag 27. september 2022.  

Læs mere
Region H - pressemeddelelse 22-9-2022
Regionsrådet 27-9-2022 - 6. Strategi for bæredygtigt byggeri
Region H - ”Grønne og ansvarlige hospitaler” (Grøn2030)

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.