Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Stort potentiale for genanvendelse af EPS

05. oktober 2018
Stort potentiale for genanvendelse af EPS
En gennemgang foretaget af Plastindustriens EPS-sektion viser, at kun 17 af landets kommuner indsamler EPS til genanvendelse – i de resterende er det en del af den brændbare fraktion

Hvis en større andel af de årlige ca 7.500 ton EPS-affald i Danmark genanvendes, kan der høstes både økonomiske og miljømæssige gevinster samtidig med, at EPS-genanvendelsen bidrager til kommunernes genanvendelsesprocent. 

Dette viser både erfaringer fra de kommuner og forsyningsselskaber der allerede indsamler EPS til genanvendelse og Plastindustriens vurdering af området. 

Økonomiske gevinster

De bedste EPS-fraktioner fra kommunernes genbrugspladser kan ifølge affaldsselskaber og kommuner afsættes til ca € 450 pr ton, mod en forbrændingspris på ca 420 kr/ton. Der er dermed en potentiel besparelse på ca 3.600 kr/ton EPS. 

Der kan dog også være betydelige udgifter og stort tidsforbrug ved håndteringen af EPS fra eksempelvis genbrugspladserne. Udgifterne til transport og komprimering af det lette EPS er relativt høje pr ton. 

Miljømæssige gevinster

Med sit høje indhold af fossile materialer bidrager genanvendelsen af EPS med en besparelse på ca 3 kg CO2 pr kilo genanvendt EPS. Da Plastindustriens EPS-sektion samtidig vurderer, at al EPS-affald i Danmark kan genanvendes, er der potentiale på en samlet CO2-reduktion på ca 22.500 ton/år. 

Erfaringer 

I de kommuner og affaldsselskaber der allerede er i gang, eller som har gennemført forsøg med indsamling af EPS på genbrugspladserne, viser erfaringerne blandt andet: 

  • Der er bedst erfaring med at indsamle den rene hvide EPS, det er samtidig den del af EPS-affaldet der giver den bedste pris ved afsætning
  • Samlet går håndteringen af EPS til genanvendelse i nul i nogle kommuner/affaldsselskaber, med et lille overskud i andre
  • EPS-fraktionen kræver håndsortering, inden den kan afsættes
  • Der er god afsætning af komprimeret EPS
  • Fraktionen kræver potentielt meget arbejde, hvis man selv vil høste det økonomiske potentiale ved afsætning 
  • Nogle steder kan den indsamlede EPS afsættes ukomprimeret direkte fra genbrugspladsen 
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.