Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Stort økologisk biogasanlæg indviet

12. marts 2018
Stort økologisk biogasanlæg indviet
Biogasanlægget Nature Energy Månsson ved Brande blev officielt indviet her den 2. marts af finansministeren. Anlægget modtager kun økologisk husdyrgødning, økologisk grønsagsaffald og madaffald, og det afgassede restprodukt udnyttes på økologiske jordbrug.

Flere økologiske jordbrug er interesserede i muligheden for at få deres husdyrgødning og planteaffald ind i biogasanlæg, så de kan nedsætte deres udslip af drivhusgasser og få en bedre udnyttelse af næringsstofferne i retur-gødningen. Men det kræver, at biogasanlægget ikke modtager konventionel husdyrgødning eller andre organiske restprodukter, som økologerne ikke må anvende, hvis de skal have det afgassede materiale retur.

En stor økologisk ægproducent og grønsagsavler Axel Månsson ved Brande tog initiativ til at få bygget et stort biogasanlæg bl.a. for at kunne få sit eget afgassede affald tilbage som gødning. Anlægget er netop blevet officielt indviet og modtager i dag ca. 130 tons input materiale dagligt, som må anvendes af økologiske jordbrug. Inputtet varierer over året ifølge anlæggets driftsleder, men cirka halvdelen er økologisk hønsemøg, og resten er nogenlunde ligeligt fordelt mellem madaffalds-pulp (mest fra servicesektoren og produktion), dybstrøelse fra økologisk kvægbrug og affald fra økologisk grønsagsproduktion. Biogassen bliver oprenset og ført ud i naturgasnettet og kan opvarme op imod 4.000 boliger årligt.

NGF Nature Energy har stået for byggeriet af anlægget, som ejes af Axel Månsson og Nature Energy i fællesskab. I forbindelse med DAKOFAs årskonference i september 2017 var der arrangeret en besigtigelsestur til biogasanlægget, som var i gang med at indkøre driften. Fotoet viser årskonference-deltagere i biogasanlæggets modtagehal til dybstrøelse (dybstrøelsen bliver finsnittet inden den tilføres biogasreaktoren).

Der er flere større økologiske biogasanlæg i dag, ifølge Foreningen Biogasbranchen. Fire anlæg er i drift (Bording, Ølgod, Kiplev, Brande/Nature Energy Månsson) og yderlige fem større økologisk biogasanlæg er enten på vej i drift (Fuglebjerg), under etablering (økolinje på Lintrup) eller under planlægning (Hobro, økolinje på Salling, Vestegnen/Ballerup).

Find DR Midt- og Vestjyllands nyhed om indvielse af biogasanlægget NGF Nature Energy Månsson A/S her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.