Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Samarbejdsaftale om den første danske plasthandlingsplan vedtaget af et bredt flertal i folketinget

04. februar 2019
Samarbejdsaftale om den første danske plasthandlingsplan vedtaget af et bredt flertal i folketinget
De oprindelige 27 initiativer i ”Plastik uden spild” får i aftalen følgeskab af 11 nye.

Regeringens plasthandlingsplan blev ”noteret” af parterne bag den nye samarbejdsaftale. Parterne består af alle Folketingets partier.

I samarbejdsaftalen bliver plastens positive egenskaber anerkendt, men der opstår ifølge aftalen problemer, når plasten "overforbruges, designes på en måde, der hindrer genbrug og genanvendelse, ender i naturen som affald og mikroplast eller forbrændes fremfor at blive genbrugt og genanvendt." Aftalen peger desuden på den store mangel på viden om både forbrug, spild, import, produktion og eksport af plast i Danmark. Kort sagt om alle led i kæden. Dette var også et af læringspunkterne fra DAKOFAs konference om netop udspillet til plasthandlingsplanen fra december 2018. 

Under forhandlingerne er også 11 nye initiativer kommet med i samarbejdsteksten. Heraf ti konkrete initiativer, der supplerer de 27 initiativer allerede beskrevet i den oprindelige handlingsplan, som du kan læse mere om i denne nyhed fra DAKOFA. Det sidste initiativ beskriver EU's arbejde med at mindske udledningen af mikroplast fra blandt andet det, der vurderes at være den største kilde: dækafslid.

De 11 nye initiativer i samarbejdsaftale er:

 1. Virkningsfuld national implementering af EU’s engangsplast-direktiv.
 2. Det nationale plastcenter skal nedsætte et forum for emballageplast på tværs af værdikæden, som skal arbejde videre på anbefalinger om design af emballage. Formålet er at reducere antallet af plastemballagetyper til 3-5 typer samt fremme emballage, der nemt kan skilles ad og genanvendes.
 3. Det nationale plastcenters erfaringer og vidensopbygning vedrørende bæredygtigt design af plastemballage inddrages i implementeringen af det udvidede producentansvar for emballage.
 4. Dialog mellem plastproducenter, transportører og interesseorganisationer om at undgå spild produktionen.
 5. Der igangsættes et sektorsamarbejde med fokus på restaurationsbranchen.
 6. Reduktion af forbruget af kildevand på flaske gennem opstilling af vandfontæner i det offentlige rum.
 7. Kortlægning af både eksisterende sorteringsteknologier og genanvendelses- og nyttiggørelsesteknologier, samt ny teknologi.
 8. Kortlægning af fordele og ulemper ved forskellige andre anvendelsesmuligheder for spildevandsslam med indhold af mikroplast
 9. Erfaringsopsamling fra de supermarkeder, der har afprøvet pantordninger for bæreposer.
 10. Opsamling af erfaringer fra den eksisterende meldeordning på tabte fiskenet.
 11. EU-Kommissionen har fokus på at reducere afgivelse af mikroplast fra dæk og skosåler og vil bl.a. igangsætte udvikling af målemetode til måling af dækafslid. Derudover har den europæiske dækbranche taget initiativ til en brancheplatform, hvor aktører i værdikæden vil samarbejde om at opbygge viden og finde løsninger på at reducere mikroplast fra dækafslid.

 

Med samarbejdsaftalen forpligter parterne sig til at arbejde videre med omstillingen til et mere cirkulært og bæredygtigt plastforbrug. Aftalen ses som første skridt på vejen og parterne forpligter sig derfor blandt andet til at mødes årligt for at drøfte "behovet og mulighederne for at fastsætte yderligere målsætninger, samt drøfte hvilke yderligere initiativer det vil være relevant at igangsætte for at nå disse målsætninger."

 

Hele samarbejdsaftaleteksten, samt pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet kan læses her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.