Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Viser den første danske handlingsplan for plast vejen ud af plastproblemerne?

16. januar 2019
Viser den første danske handlingsplan for plast vejen ud af plastproblemerne?

Danmarks første handlingsplan for plast var hovedfokus på en konference, hvor også ny og kommende lovgivning fra EU og det kommende nationale videnscenter for plast var de overordnede temaer.

Budskabet fra konferencens oplægsholdere var overordnet, at den cirkulære økonomi kan lade sig gøre – også når det gælder plast. Den største barriere er et umodent marked for sekundær plast og manglende samarbejde i værdikæden. For der findes en lang række eksempler på, hvordan den danske plastindustri arbejder cirkulært. Alle oplægsholdere på konferencen havde mindst ét nyt eksempel med på projekter, der lykkes når aktørerne i kæden taler sammen, tager chancen og gør noget nyt.

Hovedformålet med plastikhandlingsplanen er netop at skabe et mere cirkulært plastforbrug.

Plastikhandlingsplanens initiativ om oprettelse af et nationalt videncenter for plast fremstod gennem dagen som kernen i planen, og hovedinitiativet til at understøtte planens otte fokusområder:

  1. Løsninger skal findes på tværs af værdikæden
  2. Ansvar fra vugge til vugge
  3. Øg genanvendelsen af plastik fra husholdningerne
  4. Danskerne skal ramme skraldespanden
  5. Brug plastik med omtanke
  6. Træf beslutninger på et oplyst grundlag
  7. Et indre marked for cirkulær plastik
  8. Global udfordring kræver fælles løsninger

 Videnscenterets opgaver skal blandt andet være vidensindsamling og vidensdeling. Konkret skal centeret starte med at kortlægge de danske plastvirksomheder, deres potentialer og udfordringer. Danmarks plastforbrug og plastaffaldsproduktion skal ligeledes kortlægges. Konferencens oplæg fra bl.a. Plastindustriens Christina Busk understregede manglen på viden om mange led i værdikæden. Den baseline, hvorfra det cirkulære plastforbrug skal udvikle sig, mangler endnu at blive beskrevet.

Dette underbyggede ét af planens vigtigste formål nemlig at skabe viden. Viden, der kan handles på i den næste planperiode. Flere af deltagerne på konferencen så gerne, at der blev udarbejdet en egentlig dansk strategi for plast.

Dagens store debat handlede om, hvordan det kommende videnscenter bedst bidrager til den cirkulære omstilling. Konferencens debatpanel, bestående af Annette Lendal (Plastic Change), Christina Busk (Plastindustrien), Gitte Buk Larsen (CIRKLA/AVL), Jakob Zeuthen (Dansk Erhverv), Lone Mikkelsen (Det Økologiske Råd), Malene Møhl (WWF) og Nana Winkler (Dansk Affaldsforening) var enige om de vigtigste elementer i videnscenteret. De fleste aktører pegede på, at videncenteret, for at sikre troværdighed og objektivitet, bør placeres i en offentlig institution under Miljø- og Fødevareministeriet, eksempelvis i Miljøstyrelsen. Centeret bør først og fremmest samle eksisterende viden; for der er allerede en del rapporter og projekter, der beskriver den danske plast og dernæst udfylde evt. videnhuller. Både den indsamlede viden og den lige så vigtige formidling skal være objektiv og troværdig. Formidlingen skal gå til både borgere, virksomheder og politikere. Der var dog også en stærk fælles holdning om, at det er væsentligt, at videncenteret også sikrer at facilitere et værdikædesamarbejde, da det er af afgørende betydning, at kædens aktører udveksler viden og udvikler løsninger i fællesskab.

Ud over planerne for den danske plast blev også de europæiske planer for plast præsenteret, herunder det kommende direktiv om engangsplastprodukter, et emne der vil lyde bekendt for trofaste læsere af DAKOFAs nyhedsbrev. Senest er direktivet beskrevet i denne DAKOFA-nyhed. Direktivet forbyder bl.a. ni konkrete engangsplastprodukter, indfører producentansvar på andre og stiller krav til mærkning. Læs mere om direktivet her

 

Se alle oplæg fra dagen her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.