Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Den første danske handlingsplan for plast

05. december 2018
Den første danske handlingsplan for plast
Regeringen har i dag lanceret den første danske handlingsplan for plast, "Plastik uden spild". En plan, hvor hele værdikæden skal arbejde sammen om det fælles mål: At mindske mængden af ikke genbrugt og ikke genanvendt plast

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse er plast et både holdbart og billigt materiale, som vi ikke kan undvære, men plast udgør samtidig et stort forureningsproblem globalt set. Regeringen vil med sin nye plasthandlingsplan sikre, at plast bruges med omtanke og genanvendes til nye produkter. Danmark skal ifølge planen have et mere cirkulært plastforbrug, hvor plastprodukter designes til genbrug og genanvendelse og ikke indeholder skadelig kemi. 

"I dag brænder vi alt for meget plastik af, vi skal blive meget bedre til at genanvende det. Vi har ikke uendelige ressourcer til vores rådighed, og der er ingen grund til at udvinde nye ressourcer, når vi kan bruge dem, vi allerede har", siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

27 initiativer
Regeringens handlingsplan ”Plastik uden spild” rummer 27 initiativer. Ifølge Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse er et af hovedelementerne i planen oprettelsen af et nationalt plastcenter, som skal være samlingspunkt for den danske plastindsats. Andre hovedinitiativer er, ifølge Miljø- og Fødevareministeriet, forbud mod tynde plastbæreposer samt bedre og mere ens sortering af plastaffald. 

De 27 initiativer er: 

 1. Nationalt plastikcenter – samlingspunkt for den danske plastikindsats
 2. Analyse af Danmarks plastikforbrug og håndtering
 3. Kortlægning af udviklings- og forretningspotentialer for danske plastikvirksomheder
 4. Prioritering af forsknings- og teknologiudviklingsmidler
 5. Sektorsamarbejder indenfor f.eks. landbrug, byggeri, restauration og detailbranchen
 6. Pant- og retursystemet udvides med pant på juice og saft fra 1. januar 2020
 7. Udvidet producentansvar for emballage
 8. Standarder for sortering og indsamling af plastikaffald
 9. Danmark støtter EU-Kommissionens engangsplastik-direktiv
 10. National informationskampagne for at reducere affald i naturen
 11. Pulje for lokale initiativer til rengøring af de danske strande for plastik
 12. Forbud mod ikke-nedbrydelige haglskåle
 13. Undersøgelse af spøgelsesnet i danske farvande og metoder til oprensning
 14. Forbud mod uddeling af gratis bæreposer med hank
 15. Forbud mod tynde plastikbæreposer med hank
 16. Danskernes bæreposeforbrug skal halveres inden 2023
 17. Udvikling af krav om reduktion af engangsplastikforbrug ved større arrangementer
 18. Analyse af emballageafgiften på engangservice for at reducere plastikforbrug
 19. Forbud mod tilsætning af mikroplast i kosmetiske produkter
 20. Nationalt forsknings- og innovationsnetværk om mikroplast
 21. Vidensopbygning om mikroplast i spildevandsslam
 22. Vidensopbygning om mikroplastudledning fra kunstgræsbaner og mulige alternativer
 23. Vidensopbygning om fordele og ulemper ved biobaseret og bionedbrydelig plastik
 24. Kortlægning af PVC-produkter på det danske marked og substitutionsmuligheder
 25. Fælles europæiske krav til design for genanvendelse
 26. Opprioritering af Danmarks internationale engagement
 27. Styrket indsats i de nære havområder

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen udtaler i pressemeddelelsen: "Vi skal ikke stoppe med at bruge plastik, men vi skal bruge det smartere. Det er min oplevelse, at mange danskere – både virksomheder og borgere – er enige i dette og gerne vil bidrage til at løse problemerne med plastik. Og det er vigtigt, for hvis vi skal lykkes med dette projekt, så skal vi alle gøre en indsats. Det er en fælles mission"

Læs regeringens pressemeddelelse og den nye plaststrategi "Plastik uden spild" på her på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

DAKOFA afholder 15. januar 2019 konferencen "Vejen ud af plastproblemet? - den første danske handlingsplan for plast". Læs mere om konferencen og tilmeld dig her. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.