Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Sådan kan plastemballage designes til genanvendelse!

25. maj 2018
Sådan kan plastemballage designes til genanvendelse!
”Forum for cirkulær plastemballage” giver deres konkrete bud på, hvad der skal til for at øge genanvendelsesmulighederne for plastemballager

Den cirkulære økonomi kræver cirkulært design. 
Danmark genanvender kun 17 % af plastemballagerne fra de private husholdninger. Det skyldes blandt andet, at emballagerne ikke er designet til genanvendelse.
Men hvordan designes plastemballager så de er klar til at indgå i nye emballager? 

Forum for cirkulær plastemballage, med Plastindustrien som tovholder, offentliggjorde til plastdagen den 17. maj 2018 deres bud på en ”Designmanual for plastemballager til privat brug”. 

Designmanualen indeholder en række retningslinjer for hvordan plastemballage designes så genanvendelsen sker på det højest mulige niveau. Ideelt set skal al plastemballage designes, så det genanvendte produkt kan anvendes på samme niveau, som det oprindelige. 

Manualen koncentrerer sig om fire elementer i emballagen og anbefalingerne for bedst mulig genanvendelse er simple: 

 1. Hovedkomponenten (beholder, bakke, folie eller lignende)

  • Hovedkomponent er i monomateriale: PET, PE eller PP

 2. Delkomponenten (lukning, låg eller lignende)

  • Delkomponent er i samme materiale som beholderen eller adskilles helt fra beholderen ved brug

 3. Dekoration (omslag, tryk, etiket) 

  • Omslag og etiketter fjernes helt ved brug eller grov neddeling

 4. Tømning (hos forbruger)

  • Emballagen kan nemt tømmes helt for rester efter almindelig brug. Kræver højst en let skylning med vand

For hver af de fire elementer kan en given emballage få niveauet Grøn, Gul eller Rød, alt efter emballagens genanvendelsesmuligheder. Det er det laveste niveau for én kategori, der afgør emballagens samlede genanvendelsesniveau. 

Designmanualen giver på en simpel måde designere og indkøbere mulighed for at screene en emballages genanvendelighed, inden emballagen overhovedet er produceret. Derved sikres den mindst mulige brug af ressourcer. 

Manualen skal revurderes årligt for at sikre, at den altid er opdateret med den nyeste viden og praksis. 

Forum for cirkulær plastemballage består af repræsentanter for hele kæden, fra designere over producenter, indkøbere og kommuner til genanvendere, NGOer og politikere. Forummet håber med den brede sammensætning, at designmanualen når derud hvor den bliver brugt. 

Læs mere om forummets arbejde og se hele designmanualen på Plastindustriens hjemmeside her

Den første version af manualen blev udarbejdet i 2015 af Københavns Kommune som en del af EU LIFE+ projektet Plastic Zero. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.