Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ressourcekortlægning af bygninger

19. april 2018
Ressourcekortlægning af bygninger
Udpegning af ressourcer i god tid inden nedrivning har vist sig i flere demonstrationsprojekter at være en forudsætning for at øge kvaliteten i genbrug og genanvendelsen af de værdifulde ressourcer i byggeaffaldet. I et nyt projekt, som Miljøstyrelsen netop har offentliggjort, gives en praktisk guide til udførelse af en ressourcekortlægning.

Formålet med projektet har været at beskrive mulige krav til indhold og udførelse af, hvordan værdifulde ressourcer i bygninger kan kortlægges inden nedrivning. Der gives i projektet konkrete forslag til de elementer en konkret ressourcekortlægning bør indeholde. Der gives i rapporten et godt overblik over de erfaringer, der hidtil er opnået på området, og projektet bygger på disse erfaringer. 

Metodikken er bygget op over 4 faser;

Afklaring af formål med bygherre
Dette omfatter forhold omkring økonomi og tid, samt opgørelser over ressourcer, herunder mængdemæssigt største fraktioner, ressourcer til genbrug, liebhaver-genstande og særlige bygningsdele.

Desktop studie 
Indhentning af grundlæggende oplysninger om bygningen

Bygningsgennemgang
Dette afsnit indeholder anbefalinger til gennemførelse af en bygningsgennemgang samt skabeloner, der kan være hensigtsmæssige at anvende i den forbindelse. Der lægges endvidere vægt på, hvordan man identificere potentielle ressourcer, og hvad man skal være opmærksom på – f.eks. fugt 

Databearbejdning
Alle indsamlede data bearbejdes – materialemængder udregnes og dimensioner for genbrugsmaterialer angives. Der foretages en vurdering af, om materialerne kan bevares i nedrivningsfasen, om de vil kunne genbruges, og hvor de eventuelt kan afsættes. 

Processen er gennem hele kortlægningens 4 faser understøttet af skabeloner, hjælpeværktøjer og nyttige oplysninger, hvilket vil være en stor hjælp i praksis. 

Anvendelse af metodikken forudsættes, at brugeren har en grundlæggende viden om bygningsundersøgeler og byggeaffald.

Læs rapporten her; Miljøprojekt nr. 2006, 2018 Ressourcekortlægning af bygninger

Læs også om EU-kommissionens forslag til pre-demolition audit her 

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.