Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny rapport fra EU-Kommissionen om bygningsgennemgang inden nedrivning

02. februar 2018
Ny rapport fra EU-Kommissionen om bygningsgennemgang inden nedrivning
Som opfølgning på EU-Kommissionens egne anbefalinger om bygningsgennemgang (audit) før nedrivning og renovering, har Kommissionen nu ladet udarbejde en undersøgelse, som skal give et solidt grundlag for udarbejdelse og implementering af en ordning om bygningsgennemgang inden nedrivning og renovering. Arbejdet støtter Kommissionens indsats under såvel Cirkulær Økonomi-pakken som Ressource Effektive Muligheder i byggesektoren.

Undersøgelsen har haft til formål at vurdere de nuværende lovgivningsmæssige, tekniske og økonomiske forhold i EU Medlemslande samt konsekvenser og muligheder for at implementere pre-demolition audit. Bygningsgennemgangen inden nedrivning og renovering skal sikre:

  • forebyggelse af unødvendigt affald
  • og muliggøre genbrug og genanvendelse af materialer og komponenter, herunder forebyggelse af ukorrekt håndtering af farlige stoffer og materialer
  • maksimering af værdien og bæredygtig anvendelse af byggemateriale.

Baseret på en grundig analyse af den nuværende situation samt behovet for tiltag i de enkelte EU-medlemslande, er der givet et forslag til en guideline for pre-demolition audit (Annex 3 i rapporten) samt tiltag, der bør igangsættes for implementering.

Selve implementeringen bør ske på flere niveauer; europæisk plan, nationalt og regionalt plan. Rapporten indeholder følgende anbefalinger til ændringer af eksisterende EU-dokumenter for at støtte implementeringen:

  • Definitionen af ansvar mellem bygherre og affaldsproducent skal præciseres for den situation, hvor bygherren kontraherer en anden juridisk eller privat enhed til at nedrive eller renovere ejendommen.
  • Procedurerne for CE-mærkning (harmoniserede produktstandarder, ETA'er ...) og Eurocodes bør tage højde for muligheden for dekonstruerede byggevarer, der markedsføres.

Samtidig foreslås det, at der udvikles nationale eller regionale bestemmelser om pre-audit (som er i overensstemmelse med principperne i forslaget til vejledning for pre-audit i denne rapport). Det anbefales også at etablere en klar og gennemsigtig kontrolmekanisme for audit-resultaterne. Endelig bør de konkrete protokoller, som indgår i en pre-audit, udarbejdes på lokalt plan, idet der tages hensyn til lokale forhold.

Det er på nuværende tidspunkt ikke klart, hvordan EU-kommissionen vil anvende resultaterne af arbejdet - om der lægges op til en obligatorisk eller frivillig ordning er uvist.

I Danmark er tankerne om pre-demolition audit ikke nye. Vi har allerede pligt til at screene og kortlægge bygninger og anlæg for indhold af farlige stoffer og materialer. Men kortlægning inden nedrivning af ressourcer, der skal sikre bedre og mere genbrug og genanvendelse, er kun i sin opstart i Danmark. Miljøstyrelsen udgav for nylig en rapport om muligheder for at etablere og implementere selektiv nedrivning i Danmark, og de anbefalinger, der kom ud af det arbejde, er helt i tråd med Kommissionens arbejde. Der peges også her på behovet for pre-demolition audit samt at det er en kompetent og uvildig auditør der gennemfører audits. 

Sammen med anbefalingerne om selektiv nedrivning fra såvel Regeringens Advisory Board og Miljøstyrelsens Partnerskab for bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse kan Kommissionens arbejde blive en betydelig driver mod implementering af en ordning for selektiv nedrivning i Danmark. 

Find hele rapporten fra DG GROW her: Technical and Economic Study with regard to the Development of Specific Tools and/or Guidelines for Assessment of Construction and Demolition Waste Streams prior to Demolition or Renovation of Buildings and Infrastructures

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.