Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Regeringen har fremlagt sit Klimaprogram 2021 og en køreplan med 24 initiativer

04. oktober 2021
Regeringen har fremlagt sit Klimaprogram 2021 og en køreplan med 24 initiativer
Indenfor få uger vil regeringen præsentere sine udspil til bl.a. fangst og transport af CO2 i Danmark, udvikling af brint og grønne brændstoffer samt en grøn gasstrategi. Det fremgik af et pressemøde, hvor Klimaministeren fremlagde regeringens Klimaprogram 2021 jf. krav i klimaloven.

Klimaminister Dan Jørgensen præsenterede regeringens nye ”Klimaprogram 2021” og en Køreplan for et grønt Danmark på et pressemøde den 29. september. Forordet til Klimaprogram 2021 nævner bl.a., at:

Regeringen fremlægger med dette klimaprogram også en konkret køreplan for de kommende år. Planen indeholder i alt 24 indsatser frem til og med 2025, hvor vi skal have truffet de beslutninger, der skal til for, at nå i mål med de 70 pct.-målet.

En god nyhed er, at det tekniske reduktionspotentiale for de teknologier og løsninger, som regeringen arbejder med, langt overstiger den manko, der stadig er tilbage. Opgaven bliver nu at realisere de potentialer. Klimaprogrammet viser forskellige scenarier for, hvordan det kan gøres. Og den medfølgende handleplan viser, hvornår de nødvendige beslutninger skal være truffet, hvis de skal nå at have effekt i 2030.”

På pressemødet lagde klimaministeren stor vægt på betydningen af carbon capture og power-to-X for at nå målsætningen om 70 % reduktion af CO2-emissionen i 2030. Regeringen vil komme med sine udspil på disse to områder indenfor få uger. Også pyrolyse blev nævnt som en vigtig teknologi for at nå de danske klimamål. Ministeren fremhævede også, at den nedsatte ekspertgruppe om en grøn skattereform vil komme med sin afrapportering til december, hvor også mulighederne med en ensartet (højere) CO2-afgift vil indgå. CO2-afgiften skal være med til at give økonomi i CO2-fangst, som nævnt af ministeren på pressemødet.

Mange af de kommende initiativer vil påvirke affalds- og ressourcesektoren. En grøn gasstrategi vil blive præsenteret her i 2021. og i 2023 præsenteres et udspil, der tager det næste skridt mod en klimaneutral affaldssektor. Udspillet vil bygge videre på den markedsudvikling, som aftalen fra juni 2020 satte i gang, og i Klimaprogram 2021’s afsnit om affaldssektoren fremgår bl.a. at:

Tilpasning af forbrændingskapaciteten skal ske gennem en udbudsbase­ret løsning, hvor affaldsforbrændingsanlæggene skal konkurrere om affaldet, så det behandles, hvor det kan gøres mest miljørigtigt, bedst og billigst. Dertil vil miljøkrav til affaldsforbrændingsanlæggene blive strammet, så anlæg, der halter bagefter miljømæssigt, enten investerer i teknologiske forbedringer eller lukker. Såfremt kapacitetsudviklingen ikke udvikler sig i takt med de danske affaldsmængder, kan der indfø­res en afgift eller et alternativt virkemiddel som fx CO2-krav eller krav til plastindhold. 

Regeringens "Klimaprogram 2021" fra september 2021 kan hentes her og "Køreplan for et grønt Danmark" fra september 2021 kan hentes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.