Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Rammer EUs CØ-handlingsplaner ved siden af skiven?

22. august 2023
Rammer EUs CØ-handlingsplaner ved siden af skiven?
Intentionerne om fokus på design og produktion følges ikke op og efterlader et uforløst potentiale for øget cirkularitet i medlemslandene.

Følgende er en artikel skrevet af DAKOFAs direktør Ole Morten Petersen til WasteTech den 22. august 2023.

-------------

 

Rammer EU’s CØ-handlingsplaner ved siden af skiven?

Intentionerne om fokus på design og produktion følges ikke op og efterlader et uforløst potentiale for øget cirkularitet i medlemslandene.

 

EU’s egen vagthund, Den Europæiske Revisionsret, har som optakt til sommeren udgivet en såkaldt ”særberetning”, som handler om den cirkulære omstilling i medlemslandene. Eller rettere - den manglende omstilling.

Revisionsretten, som består af et medlem fra hver medlemsstat, konkluderer således, at: ”Vi fandt kun begrænset dokumentation for, at Kommissionens to handlingsplaner for den cirkulære økonomi - og navnlig tiltagene vedrørende cirkulært design af produkter og produktionsprocesser - havde været effektive med hensyn til at påvirke aktiviteter vedrørende den cirkulære økonomi i medlemsstaterne.”

Ovenstående konklusion ligger dermed i forlængelse af den af Eurostat beregnede cirkularitetsgrad, som viser, at vi kun er 12 % cirkulære på EU-plan.

I og med det forudsættes, at et produkts design bestemmer ca. 80 % af dets miljøpåvirkning, sætter det endnu en gang fokus på, at produkter og produktionsprocesser bør ændres i overensstemmelse med principperne for den cirkulære økonomi, hvilket i øvrigt også er i tråd med EU's prioritet om at forebygge affaldsproduktion.

EU-støtte til affaldshåndtering i stedet for affaldsforebyggelse

EU havde sat mere end 10 milliarder euro af til i perioden 2014-2020 at finansiere omstillingen til en cirkulær økonomi. Trods denne omfattende adgang til EU-midler målrettede Kommissionen og medlemsstaterne ikke finansieringen effektivt mod investeringer, der fokuserer på cirkulært design af produkter og produktionsprocesser.

Den Europæiske Revisionsret er således kommet frem til, at EU-finansieringen primært blev brugt på affaldshåndtering, som har mindre potentiale til at mindske miljøpåvirkningen. Der var mere fokus på den cirkulære økonomi i planerne for perioden 2021-2027, ”men medlemsstaterne kan stadig vælge at bruge en betydelig del af EU-finansieringen på affaldshåndtering i stedet for affaldsforebyggelse ved hjælp af cirkulært design og cirkulær produktion”, som det fremgår af særberetningen.

Ovenstående sker på trods af, at vi allerede har vished for, at langt størstedelen af CO2-emmissionerne fra f.eks. emballager ligger i produktionsleddet – og altså kun en mindre del i den efterfølgende affaldshåndtering.

Rammer, regler og tilskud bør derfor i langt højere grad målrettes design og produktion, og for at udbedre de konstaterede fejl og mangler anbefaler Den Europæiske Revisionsret: ”At Kommissionen analyserer årsagerne til den lave anvendelse af EU-finansiering til cirkulært design og overvejer, hvordan der kan gives større incitamenter til dette, samt at den forbedrer sin overvågning af medlemsstaternes omstilling til en cirkulær økonomi.”

DAKOFAs Årskonference 2023 sætter fokus på problemerne

På DAKOFAs Årskonference 2023, som har titlen: ”Hvor cirkulære er vi?”, vil vi med udgangspunkt i den på det tidspunkt offentliggjorte Circularity Gap Report 2023 for Danmark forsøge at pin-pointe, hvor der er størst potentiale i den danske, cirkulære omstilling.

Der er uden tvivl et uomgængeligt behov for at genbruge og genanvende i høj kvalitet. Men hvis man skal tage Den Europæiske Revisionsrets særberetning for pålydende, tegner det til at blive meget vanskeligt at opfylde EU's ambition om senest i 2030 at fordoble cirkularitetsgraden.

Dette sætter yderligere pres på intentionerne om et øget fokus på den cirkulære omstilling, hvad angår design og produktion, hvilket sammen med optimering af lødig genanvendelse og genbrug må forventes at blive omdrejningspunkter på DAKOFAs Årskonference. Dermed passer det fortrinligt sammen med DAKOFAs erklærede formål om at være ”det samlende kompetencecenter for affald til ressourcer og understøttelse af den cirkulære omstilling”, hvilket vi i dag er for ca. 300 medlemsorganisationer.

Så deltag i DAKOFAs Årskonference den 21. september 2023 på Hotel Legoland i Billund og vær med til at tegne den fremtid, der skal være med til at sikre den fulde, cirkulære omstilling.

 

Kilder:

Særberetning 17/2023: Cirkulær økonomi – langsom omstilling i medlemsstaterne trods EU-tiltag”, Den Europæiske Revisionsret, 2023.

Circularity Gap Report 2023”, Circle Economy, 2023.

Commission Staff Working Document”, EU-Kommissionen, 30.11.2022.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.