Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Rådet og Parlamentet indgår foreløbig aftale om de nye affaldsdirektiver

18. december 2017
Rådet og Parlamentet indgår foreløbig aftale om de nye affaldsdirektiver
En pressemeddelelse fra Rådet kunne her til morgen annoncere, at det estiske formandskab natten til i dag har forhandlet en foreløbig aftale på plads vedrørende de affaldsdirektiver, som har været til forhandling i EU siden Kommissionen fremlagde deres forslag i december 2015. Rådets endelige godkendelse forventes i første kvartal i 2018.

Ifølge pressemeddelelsen indeholder aftalen bl.a. bindende mål for affaldsreduktion, tiltag om bedre kontrol af affaldshåndteringen, fremme af direkte genbrug samt forbedret genanvendelse i alle EU’s medlemsstater. Mere specifikt indeholder teksten følgende punkter:

  • Klarere definitioner for centrale affaldsbegreber
  • Nye bindende mål for affaldsreduktion på EU-niveau i hhv. 2025, 2030 og 2035. Disse mål dækker andelen af ”municipal waste” og emballageaffald (opdelt på specifikke fraktioner), som genanvendes, samt mål for ”municipal waste”, der sendes til deponering i 2035. De specifikke mål er imidlertid endnu ikke officielt udmeldt. [Det er herunder uklart, hvordan de bindende mål for affaldsreduktion relaterer sig til det genanvendte affald samt affald til deponi. Det bliver derfor yderst interessant at se den endelige formulering, når den bliver offentliggjort]
  • Mere strikse metoder og regler for hvordan efterlevelse af disse mål beregnes
  • Mere strikse krav for separat indsamling af affald, en styrkelse af affaldshierarkiet gennem økonomiske instrumenter samt yderligere tiltag for medlemsstaterne, som skal forebygge affaldsgenerering
  • Minimumskrav for producentansvar. Producenter under disse ordninger er ansvarlige for indsamlingen af brugte varer, sortering samt behandling til genanvendelse. Producenter vil blive opkrævet et økonomisk bidrag, som beregnes på baggrund af behandlingsomkostningerne.

Medlemsstaterne forventes at blive de-briefet af det estiske formandskab den 20. december. Herefter forventes den endelige tekst at blive vedtaget under det kommende bulgarske formandskab i første kvartal af 2018.

Så snart den endelige tekst er offentlig tilgængelig, vil du kunne læse mere herom på DAKOFAs hjemmeside, men allerede nu forlyder der rygter om dele af indholdet fra de nye direktiver. Mere specifikt har den europæiske miljøorganisation Zero Waste Europe meldt ud, at det kommende mål for genanvendelse af municipal waste bliver 65% i 2035 og at der vil komme et krav om seperat indsamling af organisk affald og tekstiler i hhv. 2023 og 2025. Herudover nævnes det særskilt heri, at forberedelse med henblik på genbrug ikke tæller med i genanvendelsesmålet, hvilket som nævnt ovenfor gør det endnu mere interessant at se den endelige formulering af direktiverne.

Du kan læse hele Rådets pressemeddelelse her samt pressemeddelelsen fra Zero Waste Europe her.

Du kan også læse mere om de forhandlinger, som er gået forud for denne aftale i DAKOFAs nyhedsdatabase. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.