Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Pyrolyseanlæg til haveaffald

21. august 2023
Pyrolyseanlæg til haveaffald
Input til pyrolyseanlægget i Helsingborg ligner hø men er forbehandlede grene mv. fra haveaffald. Biokullet bruges bl.a. i jordblandinger til anlægsarbejder, og carbon credits sælges for høj pris.

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) er under afsluttende indkøringsperiode for sit nye fuldskala pyrolyseanlæg til have-/parkaffald. Anlægget, som ligger lige uden for Helsingborg i NSRs kompetence- og udviklingscenter RecoPark, fik besøg af knap 30 deltagere på en DAKOFA studietur midt i august.

Tidligere har et af DAKOFAs netværk besøgt et pyrolyseanlæg til spildevandsslam hos Odsherred Forsyning. Der er link til nyt om dette anlæg nederst i denne nyhed.

Nedsættelse af NSRs drivhusgas-emissioner og økonomien i anlægget

Pyrolyseanlægget indgår i NSRs tiltag for at nedsætte deres CO2-emissioner, hvor emissionerne fra kompostering af have-/parkaffaldet udgør ¼ (7.000 tons CO2-e) af de samlede emissioner fra biologiske processer i NSRs regi, mens det nærliggende deponi står for størstedelen med 2/3 (19.000 CO2-e) af de samlede årlige emissioner. Anlægget skal årligt behandle 7.000 tons træflis (med ca. 64 % tørstof), som vil give en produktion på 1.500 tons biokul. Når kulstoffet i biokullet omregnes til CO2, svarer det til lagring af i alt 3-4.000 tons CO2-ækvivalenter. Pyrolyseanlægget forventes endeligt indkørt og overdraget af leverandøren til NSR i dette efterår.

Markedspriserne for selve det fysiske biokul ligger i spændet EUR 0-1000/ton afhængigt af udgangsmaterialet (input) og anvendelsesområdet. Priser for træflis-biokul til jordforbedring, jordblandinger og voksemedier ligger i den høje ende. De bundne CO2-ækvivalenter i biokullet sælges på det frie marked for carbon credits for EUR 150-300/ton CO2-e. NSR har eksempler på deres biokul anvendt i jordblandinger til vejtræer (biokul og CO2-kreditter sælges hver for sig) og som bestanddel af betonsten (samme køber af biokul og CO2-kreditter).

Syntesegassen fra pyrolysereaktoren udnyttes på stedet til produktion af varme og el sammen med gas fra deponiet. Energioverskuddet fra pyrolyse af have-/parkaffaldet er ca. 7 GWh efter fradrag for varme til tørring og elforbrug. Hele anlægget har i alt kostet ca. EUR 5 mio. (heraf ca. EUR 1,2 mio. i statsstøtte), inkl.  nybygning af hal, tilslutning til fjernvarmenettet og varmevekslere for afsætning af varmen fra udnyttelse af gassen.

Udvikling af forbehandlingen og nyt laboratorium

Det store udviklingsarbejde på anlægget har især været i forhold til forbehandlingen af have-/parkaffaldet. De træagtige større dele af affaldet, som normalt afsættes til affaldsforbrændingsanlæg, bliver neddelt til mindre stykker. Herefter bliver alle tungere dele og sand sorteret fra, en knuser flænser træet til små, tynde strimler, de korte træ-strimler tørres, og træstøv (savsmuld) suges fra, inden strimlerne fødes ind i pyrolyse-reaktoren. Inputtet til reaktoren ligner tørrede, korte græsstrå (hø), outputtet ligner knust trækul.

Et nybygget pyrolyse-laboratorium hos RecoPark skal anvendes til at afprøve pyrolyse af forskellige inputmaterialer ved forskellige temperaturer og til at undersøge mulighederne for at producere bioolie af syntesegassen. Bioolien dannes, når gassen afkøles til stuetemperatur, og olien er nemmere transportere til anvendelse andetsteds. Laboratoriet skal kunne lejes af eksterne, og et nydannet nationalt (svensk) netværk for biokul er åbent for medlemmer fra andre lande.

Find mere på NSRs hjemmeside om biokul, pyrolyseanlægget og RecoPark her

Læs evt. artiklen "Pyrolyseanlægget i Odsherred går fuldskala" i tidsskriftet Spildevand nr. 4, oktober 2022, fra Spildevandsteknisk Forening her

Læs evt. nyheden "Biokoks fra Odsherred på jysk vinmark" fra maj 2023 på Odsherred Forsynings hjemmeside her

Læs evt. også nyheden ”Nyt pyrolyseanlæg skal være med til at gøre Tårnby Forsyning energineutral - senest i 2030” fra februar 2023 på Tårnby Forsynings hjemmeside her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.