Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Politisk aftale om en dansk køreplan for lagring af CO2

06. august 2021
Politisk aftale om en dansk køreplan for lagring af CO2
Fra 2025 skal det være lovligt at lagre CO2 i gamle olie- og gasfelter i Nordsøen og at importere/eksportere CO2. Samtidig skal alle relevante, potentielle lagringsmuligheder i den danske undergrund belyses.

Et bredt flertal i Folketinget indgik den 30. juni en aftale om en køreplan for lagring af CO2 i den danske undergrund. Nogle af hovedelementerne i aftalen er:

  • Der skal bl.a. igangsættes en proces for tildeling af tilladelser til CO2-lagring i den danske undergrund i Nordsøen, så lagring kan ske allerede fra 2025, men dette må ikke blive et middel til at få mere olie eller gas op fra Nordsøen. Selve lagringen af CO2 skal i størst muligt omfang udvikles og drives på kommercielle vilkår.
  • Det skal også være muligt at importere og eksportere CO2 til og fra udlandet, og derfor skal Danmark tiltræde (nogle foreslåede) relevante ændringer af Londonprotokollen (konvention om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer), og regeringen skal i nødvendigt omfang justere sit kommende forslag til en dansk Havmiljølov. Der skal også igangsættes et arbejde med at indgå bilaterale aftaler om transport af CO2 over landegrænser.
  • Endelig skal alle relevante, potentielle lagringsmuligheder i den danske undergrund belyses. Der er ikke taget stilling til, hvor lagrene skal placeres, og relevante kommuner, regioner og borgere skal inddrages, inden konkrete områder undersøges nærmere.

Aftalen udgør første del af en strategi for fangst og lagring af CO2. Regeringen vil efter sommerferien udarbejde et oplæg til de næste dele af strategien, herunder udmøntningen af CCUS-puljen på 16 mia. kr. fra klimaaftalen for energi og industri mv. 2020. Samtidig skal det drøftes, hvordan det danske arbejde med CO2-fangst og lagring kan ske på en måde, hvor der både tages hensyn til, at CO2 kan lagres i undergrunden og anvendes til udvikling af Power-to-X produkter til bl.a. drivmidler for luft- og skibsfart.

Find principaftalen om ”En køreplan for lagring af CO2. Første del af en samlet CCS-strategi” af 30. juni 2021 her 

Der er link til regeringens udspil fra 24. juni 2021 om lagring af CCS på Klima-, energi- og forsyningsministeriets hjemmeside her 

Illustration: GEUS / Geoviden

Læs mere i vidensbanken

DeponeringEnergi & klima
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.