Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Plastfraktionen igen i fokus

05. februar 2021
Plastfraktionen igen i fokus
Plast spiller en essentiel rolle i vort moderne samfund. Skal vi undgå de massive miljø- og klimapåvirkninger, som vores plastforbrug medfører, så er der brug for et skift til et mere cirkulært og bæredygtigt system for plast.

Sådan lyder indledningen til en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, hvor der endnu engang sættes fokus på plast. Rapporten forsøger i et enkelt sprog at introducere læseren til de store udfordringer, som vi står over for på plastområdet samt hvilke løsninger, man bør implementere. Rapporten er baseret på et omfattende ”opsamlingsarbejde” af både europæiske og globale data, agenturets eget tidligere arbejde, Ellen MacArthur Fondens arbejde, men præsenterer også nye, enkle figurer, som er udarbejdet til publikationen.

I rapporten bliver man bl.a. præsenteret for diagrammer over de mest almindelige plasttyper og deres typiske anvendelse, de forskellige livscyklus-skridt og de medfølgende miljøpåvirkninger, samt de vigtigste udfordringer, der er forbundet med overgangen til en cirkulær plastøkonomi, processerne i kemisk genanvendelse mm.

I grove træk præsenteres således en del af de konklusioner, man måske har hørt før, men denne gang på en relativt enkel og gerne visuel måde. Rapporten dokumenterer således, at der fortsat er store forskelle på, hvor produktion, forbrug og affaldsbehandling (eller mangel på samme) foregår i verden. Rapporten beskriver også en række af de stigende antal EU-initiativer, som allerede er på plads for at kunne løse nogle af disse udfordringer men også, at der er behov for yderligere koordinering og opskalering. Det diskuteres således, hvordan tre forskellige strategier (smartere anvendelse, øget cirkularitet og dekarbonisering) tilsammen kan hjælpe med at sikre den fortsatte, langsigtede bevægelse mod et bæredygtigt og cirkulært plastsystem.

Du kan finde hele publikationen “Plastics, the circular economy and Europe′s environment — A priority for action” her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiPlast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.