Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Nyt plast-opråb fra OECD

10. juni 2022
Nyt plast-opråb fra OECD
Mængden af globalt plastaffald forventes at være tredoblet i 2060. Derfor har vi brug for radikale forandringer – nu!

Sådan siger en ny rapport, som OECD netop har præsenteret under navnet ”Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060”. Rapporten præsenterer en række fremskrivninger for det globale forbrug af plast, for de globale affaldsmængder samt for de miljøpåvirkninger, der er forbundet med plast, herunder lækage til miljøet. På den baggrund opstiller den derefter en række fremskrivninger mod 2060 sammenlignet med basisåret 2019.

I fremskrivningerne vurderes det bl.a., at det globale plastforbrug vil stige fra 460 millioner tons i 2019 til 1.231 Mt i 2060, hvilket vil være en hurtigere stigning end de fleste råvarer. Af disse mængder forventes omtrent halvdelen at ende på lossepladser og en femtedel til forbrænding mens mindre end en femtedel forventes at blive genanvendt. Over en bred kam forventes lækage til miljøet samtidig at fordobles, mens udledning af plast til vandmiljøet, herunder søer, floder og hav forventes at tredoble.

Behov for radikale forandringer
Med udgangspunkt i disse fremskrivninger, der bygger på stigende befolkninger og indkomster, understreges det nu, at der er behov for radikale foranstaltninger, som kan begrænse efterspørgslen, øge produktlevetiden samt forbedre affaldshåndteringen og genanvendeligheden. Alternativet er en tredobling af vores plastaffaldsmængder frem mod 2060, hvoraf næsten to tredjedele af plastikaffaldet vil stamme fra kortlivede produkter som emballager, lavprisprodukter og tekstilprodukter.

Rapporten siger, at den forventede stigning i plastforbrug og affaldsmængder vil komme på trods af en forventet stigning i brugen af genanvendt plast til fremstilling af nye varer, samt teknologiske fremskridt og sektorielle økonomiske skift.

I forbindelse med lanceringen af den nye rapport sagde OECD's generalsekretær Mathias Cormann, at: "Hvis vi ønsker en verden, der er fri for plastikforurening, i tråd med ambitionerne fra FN's miljøforsamling, bliver vi nødt til at tage meget mere stringente og globalt koordinerede initiativer i brug.” Den nye rapport foreslår derfor også konkrete politiske værtøjer, der kan implementeres langs hele værdikæden og som markant vil kunne bremse, og potentielt helt eliminere, lækage af plast til miljøet.

Læs mere
Du kan læse mere i rapporten ”Global Plastics Outlook” som du kan finde her

Du kan også tilmelde dig den officielle lancering af den fulde rapport on-line den 21. juni her på OECD’s hjemmeside.

Læs mere i vidensbanken

PlastTekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.