Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nyt overblik over indsamling, sortering og genanvendelse af PET

17. februar 2020
Nyt overblik over indsamling, sortering og genanvendelse af PET
Efterspørgslen på genanvendt PET er stærkt stigende – mere og bedre genanvendelse samt kommunikation på tværs af værdikæden skal sikre, at fremtidens udbud kan leve op til efterspørgslen.

Det britiske konsulenthus Eunomia har i samarbejde med en række europæiske plastorganisationer udarbejdet en ny rapport, hvori de har gransket de bedst tilgængelige markedsdata for PET i forhold til både produktion, indsamling, sortering og behandling samt markedet for de genanvendte materialer.

Rapporten viser, at der i alt blev markedsført 5,3 millioner ton PET på det europæiske marked i 2018. Af disse mængder bestod 3 mio. ton af virgin plast, 1,4 mio. ton af rPET (genanvendt PET) samt 0,9 ton af import. 96% af de samlede mængder vurderes at have været anvendt til emballager, hvoraf mere end 70% var flasker, knap 20% var bakker og 6% var blød emballage. Til trods for at særligt flaskernes tykkelse er blevet reduceret gennem de senere år, er markedsefterspørgselen efter PET samlet set vokset og forventes ifølge rapporten at stige yderligere i de kommende år.

Pantsystemerne er effektive indsamlingskanaler
Med udgangspunkt i de tilgængelige data, har man estimeret, at omtrent 4,3 mio. ton hård PET-emballage endte sin levetid i 2018 og derfor var til rådighed for indsamling og behandling med henblik på genanvendelse. I 2018 blev omkring 1,9 mio. ton (45%) af denne mængde indsamlet, hvilket vurderes primært at have været flasker og i langt mindre grad bakker.

En landeopgørelse viser en tydelig sammenhæng i forhold til at de lande, der har et pantsystem, også har markant højere indsamlingsrater end de lande, som ikke har et pantsystem. Adskillige lande har planlagt, at indføre pantsystemer inden for de kommende år og de indsamlede mængder af særligt PET-flasker forventes dermed også at stige betydeligt i fremtiden.

Marked med fremdrift
Af de indsamlede mængder opnås der på de europæiske anlæg i gennemsnit en reel genanvendelse på 73%. 65% af kapaciteten er samlet i Tyskland, Spanien, Frankrig og Italien. Kapaciteten har været nogenlunde konstant de senere år, mens inputmængderne er stødt stigende.

Undersøgelsen viser ikke blot, at de indsamlede mængder stiger, men også, at der er et voksende marked for rPET, hvilket først og fremmest er blevet muliggjort af betydelige forbedringer inden for genanvendelsesteknologierne. Efterspørgslen på rPET har været stigende og har for alvor fået et skub af en række forskellige initiativer indenfor området, herunder bl.a. EU’s engangsplastdirektiv og producenternes frivillige tilsagn om at anvende mere genanvendt materiale. På baggrund af de nuværende data vurderer man således, at efterspørgslen efter rPET i 2030 kan blive så høj som 55% af den samlede mængde.

Det har ikke været muligt at estimere, hvor store mængder PET-affald, der eksporteres væk fra Europa, men den samlede mængde eksporteret plast er faldet med 40% siden 2016.

Mere samarbejde og gennemsigtighed
Det er ikke blot lovgivere og producenter, som forsøger at sætte skub i markedet for rPET - forbrugerne yder også et betydeligt pres. Der er stadig plads til forbedring indenfor indsamling og behandling af PET-flasker, men ifølge undersøgelsen er en af de største udfordringer lige nu at skabe en velfungerende infrastruktur for indsamling, sortering og behandling af PET-bakker. Dette er ikke blot fordi raterne for bakker i øjeblikket er væsentligt lavere end for flasker, men også fordi det forventes, at markedet for PET-bakker og film vil stige mere end markedet for flasker.

Mere generelt anbefales det, at design af PET-produkter ensrettes således, at den efterfølgende værdikæde ligeledes kan harmoniseres ved hjælp af samarbejde med både lokale og nationale myndigheder. I tillæg skal gennemsigtighed og sporbarhed øges, hvilket eksempelvis kan ske gennem en certificeringsordning for genanvendte materialer.

Læs mere
Du kan finde hele rapporten "PET Market in Europe: State of Play" her.

Gruppen bag rapporten har intention om at opdatere rapporten hvert andet år således, at man fremover ikke blot kan konstatere, hvad status på området er, men også i hvilken retning udviklingen går.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.