Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nyt dansk partnerskab skal sikre genanvendelse af plast fra detailhandlen

26. august 2021
Nyt dansk partnerskab skal sikre genanvendelse af plast fra detailhandlen

Et nyt sektorsamarbejde mellem Miljøministeriet og detailbranchen skal sikre, at mere plast fra detailhandlen bliver genbrugt og genanvendt.

”Vi producerer alt for meget plastik, der kun bliver brugt én gang. Så smides det ud og går op i røg. I Danmark er vi gode til at samarbejde om løsninger. Derfor har jeg taget fat sektor for sektor, med aftaler, som skal sikre, at mere plastik genanvendes. I landbruget. I byggesektoren. I hotel- og restaurationsbranchen. Og jeg er glad for, at vi i dag sætter gang i et vigtigt samarbejde med detailsektoren. Fra producenten til affaldsbehandleren, fra den lokale købmand til varehuset. Fra isenkræmmeren til byggemarkedet. Dette samarbejde er et godt skridt mod en cirkulær økonomi”, udtaler miljøminister Lea Wermelin.

Målet med samarbejdet er ikke at fjerne al plastemballage fra hylderne. Men plast skal bruges smartere. Bruges igen og igen. Eller i det mindste laves til ny plast i stedet for at havne i forbrændingsovnen.

Samarbejdet er derfor forankret bredt i hele detailbranchen. En styregruppe på tværs af varehuskæder skal sikre, at der bliver fundet konkrete løsninger på, hvordan mere plast kan genanvendes og sikre, at de forskellige aktører i detailsektoren samarbejder om at indsamle og genanvende plastaffaldet.

For at sikre fremdrift i arbejdet og inddragelse af aktørerne på området, er der oprettet et sekretariat for sektorsamarbejdet. Sekretariatet, der skal hjælpe styregruppen, ligger hos Dansk Erhverv, og skal sikre, at aktørerne inden for alle dele af detailbranchen og producenter og affaldsleddet bliver inddraget i arbejdet.

 

Målene for samarbejdet er:

  • At skabe fælles, cirkulære designkrav for både food og non-food emballageprodukter og derved gøre genbrug og/eller genanvendelse mere effektiv.
  • At al plastemballage er genbrugeligt og/eller genanvendeligt på en økonomisk forsvarlig måde og består af mindst 30 pct. genanvendt plast inden 2025. De deltagende virksomheder er ansvarlige for egne emballager herunder private labels.
  • At skabe reduktion af plastforbrug, herunder bidrage til test og udbredelse af genbrugsløsninger samt reducere 50 pct. af visse take away-engangsplast-produkter i 2026 i detailsektoren.

 

Læs mere om samarbejdet på Miljøministeriets hjemmeside her og i Børsen (kræver login) her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.