Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Nye rapporter vurderer cirkulariteten i Storbritannien og Schweiz

14. april 2023
Nye rapporter vurderer cirkulariteten i Storbritannien og Schweiz
Det vurderes, at Storbritannien ligger på en cirkularitetsprocent (circularity metric) på 7,5 imens Schweiz vurderes at ligge på 6,9 procent.

Over 90 % af Storbritanniens materialeforbrug kommer fra jomfruelige kilder. 80% af disse materialer udvindes i udlandet. Dette indikerer et højt forbrug af nye materialer, lav selvforsyning og høj afhængighed af internationale handelsstrømme for at imødekomme Storbritanniens materielle efterspørgsel. Som mange udviklede lande, stræber Storbritannien efter at reducere sine miljøpåvirkninger på hjemmemarkedet, men en betydelig del af disse påvirkninger finder ikke sted i Storbritannien. Det fremgår, at der bruges mere end den ”rimelige” andel af verdens ressourcer, og der forbruges næsten det dobbelte af det niveau, der anses for bæredygtigt (8 tons materialer pr. person pr. år).

De ti mest bidragende industrier til Storbritanniens CO2-fodaftryk er en kombination af fem sektorer: Transport, Byggeri, Services, Energi og Agrifood. Tilsammen tegner disse industrier sig for omkring 38% af landets emissioner. Circularity-rapporten peger derfor for, at der bør stræbes efter at reducere materiale- og CO2-fodaftryk bør målrettes mod disse sektorer.

I Schweiz er det Kun 6,9 % af materialerne, der bliver cirkuleret tilbage i økonomien efter brug, hvilket ligger lidt under den globale procent, der ligger på 7,2 %. Forbruget er derfor primært baseret på jomfrulige ressourcer og den indenlandsk materialeudvinding er lav. Schweiz er derfor stærkt afhængig af import: kun en tiendedel af dets materielle efterspørgsel bliver opfyldt gennem indenlandsk udvinding, og materialer med stor indvirkning som fossile brændstoffer og jernmalme importeres. Selvom Schweiz bestræber sig på at mindske miljøpåvirkningen nationalt, påvirker det høje forbrug planetens vitale økosystemer uden for Schweiz

Ifølge Circularity-rapporten for Schweiz, er Schweiz en trendsætter, når det kommer til miljøindsats. Der sket en dekarbonisering af elsektor og Schweiz er blandt verdens bedste når det kommer til genanvendelse af husholdningsaffald. Derudover er der meget ambitiøse klimamål, og Zürich har indskrevet cirkulære økonomi i forfatningen. Men trods alle disse tiltag er forbruget for højt, og overstiger den planetariske grænse. Det fremgår af rapporten, at ved at omstille til en cirkulær økonomi kan Schweiz reducere sit materialeforbrug med 33 % og drivhusgasemissioner (GHG) med 43 %.

I Danmark udføres der i øjeblikket tilsvarende analyse og det forventes, at vi i løbet er 2023 har et bud på, hvad cirkularitetsprocenten er for Danmark.

Metoden bag måling af nationale circuarity metrics
Hovedformålet med en cirkulær økonomi er at minimere ressourceudvinding og reducere (ikke-genanvendeligt) affald. Der skal fokuseres på at gøre ressourceforbruget mindre, nedsætte hastigheden af forbruget - så ressourcer forbliver længere i økonomien - og på at lukke kredsløb. Cirkulering af materialer er en nøglefaktor, da man ved kun at fokuseres på ressourceeffektivitet går glip af pointen med, at det handler om det cirkulærer forbrug af materialer og produkter.

For at fange dynamikken mellem reduceret ressourceforbrug og cirkuleringen af materialer til en nationalstat, har konsulentfirmaet Circle Economy foreslået, at circularity metric skal repræsentere andelen af ​​cirkulerede materialer, som en del af det samlede nationale materialeforbrug hvert år. Det samlede opstrøms forbrug af primære og sekundære materialer, der bruges til at tilfredsstille den nationale efterspørgsel, omtalt som Consumption Footprint.

Der er dog brug for at vide, hvilken andel af de cirkulerede materialer, der strømmer ind i den nationale økonomi eller på anden måde, vil blive brugt til at tilfredsstille samfundets behov. Da der anvendes en forbrugsbaseret tilgang, estimeres det, hvor meget af det sekundære materiale, der bruges til at tilfredsstille nationale behov eller i stedet bruges til eksport. Der kan også være recirkulerede materialer i de importerede produkter, men de tal er svære at få, så der anvendes ofte tal baseret på globale gennemsnit.

Læs mere 

Du kan læse cirkularitetsrapporten for Schweiz her på CGRi's hjemmeside

Du kan læse cirkularitetsrapporten for Storbritannien her på CGRi's hjemmeside 

Du kan læse om metoden bag her på CGRi's hjemmesid

Du kan læse DAKOFAs nyhed om den globale Gap-rapport her på DAKOFAs hjemmeside 

Altinget, Centrale aktører vil have fakta på bordet: Hvor gode er vi til cirkulær økonomi i Danmark?  

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.