Nyhed: Den globale økonomi er 7,2 pct. cirkulær

16. januar 2023
Den globale økonomi er 7,2 pct. cirkulær
ÅBEN NYHED: Circle Economy har udgivet årets Circularity Gap report 2023 I forbindelse med World Economic Forum i Davos

Vi bruger omkring 100 milliarder ton jomfruelige materialer om året, og det er kun 7,2 pct. af dem, der bliver ført tilbage til økonomien som genanvendte materialer. Der er sket et gradvist fald fra 2018, hvor den var 9,1 pct.

Materialeforbruget er sammensat af:

  • Biomasse: udgør 25 pct. af materialeforbruget, eller 25 mia. ton/år
  • Ikke-fornybare materialer, udgør 15 pct. af materialeforbruget: her er metaller 9,4 mia. ton/år og ikke-metaller er 42,8 mia. ton/år
  • Fossil energi: udgør 14,6 pct. af materialeforbruget, svarende til 15,5 mia. ton
  • Ophobning af materialer (stocks): udgør hele 38 pct. af den globale økonomi, svarende til 43,6 mia. ton.

Ifølge undersøgelsen kunne centrale samfundsbehov – såsom ernæring og bolig – opfyldes med 70 pct. af de materialer, som den globale økonomi forbruger. Det er afgørende, at en reduktion af materialeudvindingen med 30 % vil forbedre miljøsundheden "i høj grad" på tværs af land, hav og luft. Nøglen til denne reduktion ligger i overgangen fra fossile brændstoffer til mere vedvarende energikilder og sænkning af efterspørgslen efter store mængder mineraler, såsom sand og grus, som i høj grad bruges til boliger og infrastruktur.

Rapporten giver 16 anbefalinger til at øge cirkulariteten indenfor fødevaresystemer, det byggede miljø, producerede forbrugsvarer samt mobilitet og transport.  

I 2050 skal verden brødføde op i mod 10 mia. mennesker (vi rundede 8 mia. i 2022). I dag bruges omkring 7 pct. af det globale areal til afgrøder og husdyrproduktion alene optager 27 pct. af den globale arealanvendelse. Produktionen af tabt og spildt mad globalt set tegner sig for 23 pct. af det globale areal til afgrøder. 

Da verdens befolkning stiger, og fordi den i stigende grad søger mod byerne, vil det betyde et stigende ressourceforbrug til boliger og infrastruktur, hvis ikke byerne planlægger mere smart. Det byggede miljø anslås kun at optage 1 pct. af den globale jordoverflade, men er ansvarlig for ca. en fjerdedel af systemændringer for land som følge af udvinding af materialer.   

Altinget skrev den 9. januar 2023, at Industriens Fond, Dansk Industri, DTU Sustain, Teknologisk Institut, Dansk Design Center, Lifestyle & Design Cluster og IDA har bedt Circle Economy om at udarbejde Danmarks første ”Circularity Gap Report”. Circle Economy har allerede udarbejdet tilsvarende rapporter for en række andre lande, heriblandt Sverige (2022), Norge (2020) og Holland (2020).

Læs mere
Circularity Gap Report 2023
Altinget, Centrale aktører vil have fakta på bordet: Hvor gode er vi til cirkulær økonomi i Danmark?  

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.