Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Ny rapport om udviklingen af den europæiske bioøkonomi

22. marts 2023
Ny rapport om udviklingen af den europæiske bioøkonomi
En ny rapport fra den europæiske forskningsenhed JRC præsenterer en række indikatorer, der tilsammen viser status for bioøkonomien i EU. Målet er at øge viden og forståelse inden for området.

Den nye undersøgelse tager udgangspunkt i EU’s strategi for bioøkonomi, der første gang blev offentliggjort i 2012. Strategien havde som udgangspunkt til formål at fremskynde udbredelsen af en bæredygtig europæisk bioøkonomi og definerede bl.a. fem mål, som en bæredygtig og cirkulær bioøkonomi bør opnå:

1. At sikre fødevare- og ernæringssikkerhed
2. Bæredygtig forvaltning af naturressourcer
3. At mindske afhængigheden af ikke-fornybare og ikke-bæredygtige ressourcer, uanset om de kommer fra ind- eller udlandet
4. At mindske og tilpasse sig klimaforandringer samt
5. At styrke den europæiske konkurrenceevne og skabe arbejdspladser.

Strategien blev revideret i 2017 og opdateret i 2018 bl.a. med en ny handlingsplan, der, blandt mange andre opgaver, beskriver et behov for bedre at forstå den økologiske grænse for bioøkonomien, herunder at skabe en bedre overvågnings- og vurderingsramme for at vurdere fremskridtene inden for den europæiske bioøkonomi. Den nye rapport er et element heraf og præsenterer en metode og en første måling, som vurderer fremskridtene inden for de fem prioriterede områder.

De vigtigste budskaber, der fremgår af denne første vurdering, er, at Europa generelt er på vej i den rigtige retning mod målene for EU's bioøkonomistrategi, men også, at der fortsat er miljømæssige udfordringer. Der er særligt tale om udfordringer inden for mål nummer 4, hvor man bl.a. har kunnet konstatere, at klimagasudledningerne fra landbrug generelt er høje og er stigende, ligesom at skovrydning og udnyttelse af vand også går den gale vej. Dette peger ifølge rapporten på et behov for politisk koordinering som følge af det massive pres på jorden, som er et resultat af den stigende efterspørgsel efter biomasse, og viser, at der er behov for både en reduktion af forbruget og yderligere fremstød, der kan innovere og omskole arbejdsstyrken i retning af mere effektiv produktion og især i retning af genvinding og genanvendelse af biomasse.

Bedre ser det til gengæld ud i forhold til de øvrige målsætninger, hvor rapportens resultater bl.a. viser, at fødevaresikkerheden generelt er stabil, at presset på fiskeribestandene er for nedadgående (om end vi endnu ikke er nede på et bæredygtigt niveau), at energieffektivitet og brug af fornybare energikilder generelt er stigende og at GDP per person, der er ansat inden for bio-baserede aktiviteter, er støt stigende. Holdet bag undersøgelsen understreger imidlertid, at resultaterne skal betragtes som vigtig information, men også, at der mangler både viden og data inden for området.

Læs mere
Du kan læse meget mere i rapporten ”Trends in the EU bioeconomy”, som du finder her

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.