Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny guide skal hjælpe EU’s medlemsstater i gang med bioøkonomien

25. august 2021
Ny guide skal hjælpe EU’s medlemsstater i gang med bioøkonomien

10 politiske anbefalinger skal guide de europæiske medlemsstater på vej mod udvikling af en bioøkonomisk strategi og/eller handlingsplan.

Igen og igen påpeger europæiske forskere, at bioøkonomien kan være en katalysator for vigtige bæredygtige, systemiske forandringer, der skal være med til at tackle de økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige udfordringer, som EU’s medlemsstater står over for. Derfor har Europa-Kommissionen nu publiceret en kort guide med 10 politiske anbefalinger, som skal være med til at sætte skub i medlemsstaternes udvikling af nationale strategier og handlingsplaner for bioøkonomien.

Ifølge forfatterne er der nødt til at være politisk opbakning og der er behov for overordnet styring, understøttelse af interaktion mellem forskellige aktørgrupper, herunder virksomheder, borgere, forskere, politikere, sociale bevægelser og interesseorganisationer, hvis realiseringen af bioøkonomien skal lykkes. Samtidig vil det også medføre et behov for at vælge mellem alternative fremtidsvisioner samt beslutningstagning om, hvordan man kommer dertil, hvilket understreger vigtigheden af offentligt engagement. Baseret på dialog med en lang række eksperter inden for området har Kommissionen derfor præsenteret 10 politiske anbefalinger, som medlemsstaterne kan læne sig op ad i arbejdet. Ifølge anbefalinger bør medlemsstaterne:

Opstart:

1.Sikre større anerkendelse af vigtigheden af bioøkonomien hos både beslutningstagere og aktører

2.Sikre bevægelsen fra et bioøkonomikoncept til udviklingen af en vision

3.Skabe et rum for at etablere et kollektivt fokus på, og lederskab for, bioøkonomien

Etablering af transformative koalitioner:

4.Sikre koordinering på tværs af regeringen og på tværs af forskellige niveauer i staten, med henblik på at understøtte design og udvikling af en bioøkonomisk strategi

5.Identificere eksisterende initiativer inden for området med henblik på at etablere en sammenhængende handlingsplan

6.Etablere bioøkonomi-partnerskaber med henblik på fælles investeringer

Styring af processen

7.Udvikle links og veje mellem forskellige dagsordener inden for politikker for bioøkonomi , national og EU-strategisk forskning, infrastruktur og finansiering

8.Adressere bekymringer og modstand i industrien samt adfærdsmønstre hos borgere og forbrugere

9.Fremme spredningen af biobaseret viden, innovation og teknologisk udvikling med henblik på at understøtte udvikling i landdistrikter

10.Evaluering og måling af fremskridt med henblik på at styre udviklingen af bæredygtige, cirkulære bioøkonomier.

Rapporten bringer i øvrigt også en række konkrete eksempler på forskellige initiativer fra forskellige lande samt en række links til yderligere viden, som man kan lade sig inspirere af.

Læs mere
Du kan finde hele rapporten “Deploying the bioeconomy in the EU – A framework approach for bioeconomy strategy development : 10 policy recommendations for building national bioeconomies toward a fair and just climate neutral Europe” her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.