Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nye metoder fra EU til brug for beregning af den årlige indsamlingsprocent for WEEE

19. april 2017
Nye metoder fra EU til brug for beregning af den årlige indsamlingsprocent for WEEE
Ny forordning fra Europa-Kommissionen sikrer ensartethed i forbindelse med medlemsstaternes forpligtelser i henhold til WEEE-direktivet.

Europa-Kommissionen har netop præsenteret to nye metoder til beregning af hhv. mængden af EEE, som er "bragt i omsætning" i den pågældende medlemsstat i det pågældende år samt, mængden af WEEE, som er genereret i den pågældende medlemsstat i det pågældende år.

De nye beregningsmetoder bygger på en ekstern undersøgelse, som blev udarbejdet for Europa-Kommissionen i løbet af 2015. Undersøgelsens anbefalinger baseres især på en erkendelse af, at der findes en række aktører, som ikke umiddelbart arbejder inden for den ”gængse” WEEE-strøm, men som også har adgang til både det brugte EEE såvel som til WEEE’en. I visse tilfælde bliver strømmene således slet ikke registreret og i andre tilfælde bliver det registeret forkert som eksempelvis metal- eller plastaffald, afhængig af dets natur. Endelig er der også en erkendelse af, at både brugt EEE samt WEEE i en væsentlig grad eksporteres uden for EU’s grænser til regioner, hvor genbrugsværdien er væsentligt højere, men hvor der også er en risiko for, at WEEE-affaldet bliver blandet med øvrige affaldsmængder.


Et skøn vil afhænge af specifikke nationale forhold
I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at angive den reelle mængde af EEE, som er bragt i omsætning i det pågældende år, præsenterer den nye forordning en metode, som kan give et såkaldt ”dokumenteret skøn”, der både indregner import, national produktion og eksport. Ydermere, hvis en medlemsstat vælger at basere sin indsamlingsprocent på mængden af WEEE, der er genereret, skal den fremover anvende den metode, som er beskrevet i forordningen, og som er baseret på:

  • mængden af EEE, der er bragt i omsætning på markedet i de foregående år (1980-2014), samt
  • disse produkters levetid, der fastsættes som et skøn på grundlag af kasseringsraten pr. produkt. Disse oplysninger om levetider for forskellige EEE afhænger af typen, det nationale markeds mætningsniveau og det faktum, at livscyklussen for EEE varierer fra medlemsstat til medlemsstat.

Den nye forordning anbefaler, at medlemsstaterne, til understøttelse af anvendelsen af de nye metoder, bør udvikle et nationalt bestemt beregningsværktøj, som let skal kunne opdateres i takt med, at eksempelvis forbrugsmønstre ændrer og udvikler sig.


Den nye forordning vil træde i kraft 9. maj 2017.


Læs mere
Du kan læse om alle forudsætninger og definitioner i forbindelse med de nye beregningsmetoder (på dansk) her mens du kan finde baggrundsstudiet (på engelsk) her.

Du kan også finde WEEE-direktivet (på dansk) her.

 

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.