Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Når affaldshierarkiet og jobskabelse går hånd i hånd

19. april 2023
Når affaldshierarkiet og jobskabelse går hånd i hånd
Et nyt notat giver gode idéer til både praktikere og politikere i forhold til, hvordan man kan fremme lokale aktiviteter, der både skaber øget genbrug og lokale jobs.

Affaldsforebyggelse er fortsat højeste prioritet i affaldshierarkiet, og tidligere undersøgelser har vist, at de positive effekter af genbrug bliver yderligere forstærket, når genbrugsaktiviteterne finder sted lokalt. Et nyt notat fra den europæiske organisation RReuse præsenterer derfor en række ”best practice” eksempler fra deres medlemsorganisationer, som giver gode idéer til ansvarlig og gennemsigtig håndtering af brugte tekstiler samt muligheder for lokal værdiskabelse af brugt tekstil. I notatet kan man således finde en række eksempler om:

  • Partnerskaber, der øger indsamlingsmængderne og mængden af gensalg
  • Udvikling af innovative genbrugsaktiviteter, der fremmer lokalt genbrug
  • Udvikling af lokale løsninger til ikke-genbrugsegnede tekstiler
  • Løsninger for øget gennemsigtighed og sporbarhed samt
  • Forlængelse af tekstilprodukters levetid via eksport

Notatet præsenterer også en række anbefalinger til policy-udvikling, som igen tager udgangspunkt i RReuses medlemmer og deres arbejde for at fremme både sociale og miljørelaterede dagsordener, herunder især jobskabelse og direkte genbrug. Anbefalingerne går bl.a. under følgende overskrifter:

  • Udarbejd særskilte kvantitative mål for genbrug og forberedelse med henblik på genbrug for at forebygge genanvendelse af produkter, som reelt kunne have været blevet genbrugt. I den franske producentansvarsordning har man eksempelvis introduceret et kvantitativt mål (15%), som skal opnås inden for en radius af 1.500 km fra indsamlingspunktet.
  • Anvende producentansvarsgebyrer til at prioritere lokale løsninger og/eller socialøkonomiske virksomheder, der prioriterer deres arbejde efter affaldshierarkiet
  • Fjern momsen fra sociale virksomheders genbrugsaktiviteter
  • Inkludér nærhedsprincippet i offentlige indkøb

Baggrund

RReuse er et fælles-europæisk netværksorganisation for sociale virksomheder, der er aktive inden for den cirkulære økonomi, herunder særligt inden for genbrug, reparation og genanvendelse. Mere end halvdelen af RReuse’s 33 medlemmer arbejder med brugte tekstiler og håndterer tilsammen mere end 341.000 tons tekstiler om året. Disse virksomheder sætter lokalt genbrug i centrum ved at drive tekstilindsamling, sortering, reparation og videresalg samtidig med, at de giver job- og uddannelsesmuligheder til mennesker, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Ifølge en tidligere undersøgelse fra organisationen, skaber en social virksomhed i gennemsnit mellem 20 og 35 arbejdspladser per 1.000 tons indsamlet genbrugstekstil.

Læs mere
Du kan læse mere i notatet ”Valorising used textiles locally through re-use and recycling activities: The contribution of social enterprises”, som du finder her på RReuse’s hjemmeside

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.