Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: MUDP’s handlingsplan for 2023

03. marts 2023
MUDP’s handlingsplan for 2023
Cirkulære projekter vil blive prioriteret i bestræbelserne på at opnå en klimaneutral affaldssektor i 2030.

Af MUDP’s handlingsplan for 2023, der netop er oversendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, fremgår det, at cirkulær økonomi vil være ét af fokuspunkterne. Herudover peges på rent vand og ren luft, miljøfarlige stoffer og bedre kemi samt vild natur, biodiversitet og klimatilpasning.

MUDP vil således i 2023 fremme overgangen til en cirkulær økonomi ved at støtte projekter, der f.eks. udvikler teknologiske løsninger inden for:

·      indsamling, sortering, genbrug og genanvendelse af tekstiler, plast og elektronik

·      genanvendelse af plast, herunder udfordringer i forhold til kompositmaterialer

·      udvikling af teknologier til design og produktion, der adresserer kendte udfordringer for reparerbarhed, levetidsforlængelse og genbrug af fx tekstil- og elektronikprodukter

·      affaldsforebyggelse herunder identifikation og nedbringelse/substitution af uønskede stoffer i materialer, så materialerne kan indgå i cirkulære kredsløb

·      nedbringelse af affaldsproduktionen i forbindelse med vareproduktion samt i private husstande

·      minimering af materiale der skal på deponi

·      bæredygtigt byggeri, herunder øget recirkulation af byggematerialer og generel affaldsminimering.

 

 MUDP’s motivation for at fremme cirkulær økonomi er ifølge handlingsplanen, at: ”Det globale forbrug af jordens ressourcer er stigende og overstiger langt det, der er bæredygtigt. Udvindingen og bearbejdningen af de materialer og råstoffer vores forbrugssamfund består af står for næsten 50 pct. af verdens CO2-udledning og er forbundet med store miljømæssige udfordringer og risici. MUDP har fokus på at forebygge, at produkter bliver til affald, at produkter genbruges så meget som muligt, og at materialerne, der er i vores produkter, genanvendes. Produkter skal designes, så de kan repareres, opdateres og let skilles ad, så de både får en længere levetid og lettere kan indgå i nye kredsløb. Det, der tidligere blev set som affald, skal i langt højere grad ses som værdifulde ressourcer, der kan bruges i nye produkter og løsninger. Der er behov for teknologisk innovation, der kan understøtte omstillingen og anvise nye veje for forebyggelse, genbrug og genanvendelse – særligt med fokus på kritiske ressourcer, så der sættes ind, hvor behovet er størst.”

Det fremgår endvidere, at: ”MUDP bidrager til at nå i mål med Danmarks klimamålsætninger, og her spiller MUDP en særlig rolle ved at have fokus på at løse de miljømæssige udfordringer, der kan opstå i forbindelse med at opnå klimaforbedringer. Gennem tilskud til innovative virksomheder fremmer MUDP udvikling og anvendelse af nye effektive miljøteknologiske løsninger til en aktiv dansk miljø- og klimapolitik. MUDP bidrager f.eks. til at implementere løsninger til at nå målsætninger for fremme af natur og biodiversitet, visionen om en klimaneutral affaldssektor i 2030, klimaloven og klimahandlingsplanen.”

Du kan læse hele MUDP’s handlingsplan for 2023 ved at trykke hér.

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.