Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Miljøministeriet uddeler 18 mio. kr. til affaldsprojekter i kommunerne

22. december 2014

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort, at 32 projekter som gennemføres i 33 kommuner får økonomisk støtte. Målet med projekterne er at opnå øget genanvendelse af affaldet fra husholdningerne, og skal dermed støtte op om regeringens mål om, at der i 2022 skal genanvendes 50% af husholdningsaffaldet.

En del af de ansøgte projektet handler om særlige udfordringer ved indsamling i etageejendomme og sommerhuse – emner som DAKOFA på januar-konferencen ”Indsamling og sortering af husholdningsaffaldet – når vi i mål” også tager fat på. Også nytænkning omkring genbrugsstationerne er emnet i flere projekter.

Der var oprindeligt afsat 10 mio. kroner i puljen, som kommunerne kunne ansøge om støtte, men da der viste sig at være en meget stor interesse fra kommunernes side, lykkedes det Miljøministeriet at finde yderligere otte mio. kr. til uddeling. Miljøstyrelsen skriver, at der også i 2015 er afsat midler til puljen.

Se listen over alle projekter, der har modtaget støtte her.

Se programmet for DAKOFAs konference om ”indsamling og sortering af husholdningsaffaldet” her.

Deltag eller følg arbejdet i DAKOFAs nyopstartede erfa-gruppe om indsamling af affald fra sommerhusområder - se her.