Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Miljøministeren på DAKOFAs årskonference

30. september 2019
Miljøministeren på DAKOFAs årskonference
Ministeren fremhævede tre områder, hvor vi skal handle nu, hvis Danmark skal blive en grøn stormagt: Mindre affald - især via design og smart forbrug; Bekæmpe affald i naturen - herunder ny dansk plastikhandlingsplan; Byggeriet skal give mindre affald og genanvende mere.

Miljøministeren afsluttede konferencen med at give et indblik i regeringens ambitiøse overvejelser og prioriteringer indenfor affaldsområdet med fokus på CØ, ressourcebevidsthed og koblingen til regeringens høje klimamål.

Danmark skal i den grønne førertrøje

Miljøminister Lea Wermelin modtog input fra eftermiddagens fire workshops, og kvitterede efterfølgende for arbejdet og fortsatte, at regeringen har fokus på at handle på et historisk grønt valgresultat. Siloerne skal væk, og der skal være samtænkning, hvilket også ses med regeringens nye Udvalg for Grøn Omstilling*.

Hun fremhævede, at bæredygtigt forbrug og produktion er en central del af den grønne omstilling. Vi køber alle sammen alt for mange ting, som vi hurtigt skiller os af med. Det, som vi køber, skal holde længere, og det skal kunne repareres. Der skal designes til holdbarhed og genanvendelse. Vi skal blive bedre til at se affald som en ressource og ikke bare noget, der skal brændes og smides væk.

Miljøministeren nævnte, at statsministeren sendte en åben invitation på DI’s årsmøde i tirsdags til alle brancher om at lave en grøn klimaplan. Miljøministeren pointerede, at i hendes øjne handler det ikke kun om transportbranchen eller fødevarebranchen, men det handler også om, at en samlet affaldsbranche melder sig på banen med en grøn klimaplan.

Hun fremhævede, at verden ser på os, og vi skal være ambitiøse. Vi skal vælge - alt er ikke lige godt. Vi skal igen i Danmark gå forrest og tage den grønne førertrøje på. Vi skal levere på FN’s verdensmål.

Miljøministeren nævnte tre områder, hvor der er brug for, at vi handler nu, hvis vi igen skal gøre Danmark til en grøn stormagt:

1) Vi skal mindske mængden af affald via design og forbruge smartere

  • Regeringen vil arbejde for at mindske mængden af affald i Danmark. Regeringen har stillet forslag om at fordoble afgift på plastposer og forbud mod gratis bæreposer.
  • Vi skal sætte standarder, der sikrer, at produkter fra starten bliver designet klogere, så produkterne holder længere, og der dermed vil være mindre spild. Vi skal i mindre grad smide væk og i højere grad genanvende. Og vi skal gå efter modeller med grønne jobs og cirkulær forretning. Virksomheder, som opkøber og opgraderer udtjent elektronik for at sælge det igen med ny, forlænget levetid, er et godt eksempel.
  • Regeringen vil fremlægge en ny national affaldsplan, som tager skridtet videre fra Danmark uden affald 1 og 2. Affaldsplanen vil også handle om bedre behandling af det affald, som vi ikke kan undgå. Regeringen vil gerne en klogere affaldssortering og mere ensartet indsamling i Danmark. Der er store udfordringer men også et kæmpepotentiale.

2) Vi skal bekæmpe plastik og andet affald i naturen.

  • Vi skal gøre, hvad vi kan for at dansk skrald ikke ender i havet eller naturen. Regeringen har en ambition om, at DK tager internationalt ansvar og vi vil være med til at presse på for høje ambitioner i EU og globalt. Det er et positivt skridt med EU's engangsplastdirektiv, men vi vil presse på for flere fælles løsninger.
  • Herhjemme vil vi fremlægge en ny plastikhandlingsplan som har fokus på at mindske unødvendig brug af plastik og mere genbrug og genanvendelse. 

3) Vi skal have mindre affald og mere genanvendelse i byggeriet

  • En grøn omstilling af byggeriet er vigtig for både at nedsætte klimaaftrykket og miljøbelastningen. Opførelse og drift af bygninger står for ca. 40 % af Danmarks samlede materiale- og energiforbrug, mens bygge- og anlægssektoren står for  cirka 35 % af affaldsproduktionen. Det gælder også for resten af EU og på verdensplan. Derfor er der her virkelig en mulighed for at gøre noget. Vi skal nedbringe affaldsmængden i byggeriet – vi skal styrke genanvendelsen for miljøets og klimaets skyld.
  • Ministeren omtalte en almennyttig boligforening, som gerne vil bygge bæredygtigt, så 90 % af boligernes materialer senere ville kunne genanvendes uden at tabe nævneværdigt i værdi. Boligforeningen fremhæver, at der er brug for politisk pres for at få standarder, som muliggør det. Ministeren omtalte boligministeren som medspiller mht. boligreglementet, og fremhævede vigtigheden af at tænke langsigtet og indgå strategiske partnerskaber.
  • Hun nævnte også udbud som interessant for at være med til at drive en cirkulær proces, så prisen på boligen kan holdes nede samtidigt med, at der bygges på en miljø- og klimarigtig måde. Vi skal bruge de offentlige muskler i offentlige indkøb - og det går mere i retning af cirkulære modeller, ifølge Miljøministeren.

Afslutningsvis så miljøministeren frem til at dykke ned i anbefalingerne fra konferencen og pointerede, at hun havde gode folk med, som havde skrevet ned på livet løs hele dagen. Hun takkede for at måtte komme og indskærpede, at det kommer til at kræve en kæmpe indsats af os alle sammen, når vi går efter at ligge i front som en grøn stormagt.

 

*) Regeringen nedsatte den 29. august 2019 et nyt stående udvalg for grøn omstilling med Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen som formand og med miljøministeren, skatteministeren, fødevareministeren, transportministeren, uddannelses- og forskningsministeren og erhvervsministeren som faste medlemmer. En ambitiøs grøn omstilling kan ikke drives fra de enkelte grønne fagministerier alene. Udvalget skal understøtte, at grønne hensyn bliver tænkt på tværs af politikområder og bidrage til at gennemføre de strukturelle ændringer i samfundet, som skal til for at nå regeringens klimamål. Andre ministre inviteres med til møder når relevant. (citeret fra: regeringen.dk den 29. august 2019)

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.