Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Måler vi de cirkulære fremskridt rigtigt?

19. maj 2022
Måler vi de cirkulære fremskridt rigtigt?
Europa-Kommissionen har netop åbnet for en høring om overvågningsrammen for cirkulær økonomi. Frist for svar er 3. juni.

Tilbage i 2018 vedtog Europa-Kommissionen et sæt indikatorer, der skal være med til at vurdere fremskridtene frem mod en mere cirkulær økonomi, herunder effektiviteten af tiltag på både EU- og medlemsstatsniveau. Overvågningsrammen hjælper således med at afgøre, om, og i så fald i hvilken grad, EU's og nationale politikker og handlinger bidrager til den cirkulære økonomi.

Den oprindelige ramme omfatter 10 indikatorer, der dækker fire overordnede temaer for den cirkulære økonomi: forbrug og produktion, affaldshåndtering, sekundære råvarer samt konkurrenceevne og innovation. Indikatorerne blev udvalgt med henblik på at skulle sammenfatte de vigtigste elementer i den cirkulære økonomi men med hensyntagen til bl.a. tilgængeligheden af data.

Med denne høring ønsker Kommissionen nu at forbedre den måde, hvorpå overvågningsrammen danner grundlag for EU-politikken samt at integrere nye informationskilder, der er blevet tilgængelige siden 2018. Kommissionen ønsker at opdatere indikatorerne for bl.a. bedre at dække produktionsfasen samt at styrke forbindelserne mellem cirkularitet, klimaneutralitet og nulforurening i overensstemmelse med den europæiske Green Deal. Kommissionen søger derfor nu efter viden og erfaringer, der kan være med til at sikre netop dette.

Høringen er udformet som et ”call for evidence” og vil være åben for input til og med den 3. juni 2022.

Læs mere
Du kan finde og besvare høringen her på Kommissionens hjemmeside.Du kan også finde hjemmesiden for den nuværende overvågningsramme her hos Eurostat.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.