Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Hvordan måler vi den cirkulære økonomi?

17. januar 2018
Hvordan måler vi den cirkulære økonomi?
Det kan være svært at kvantificere den cirkulære økonomi, men i takt med et stigende politisk og kommercielt fokus på området, øges behovet for at kunne sætte mængder og værdier på udviklingen. Europa-kommissionen er i den forbindelse kommet med et nyt udspil.

Som bekendt arbejder både EU, mange medlemsstater og lokale enheder på at fremme den cirkulære økonomi. For at kunne måle, hvordan arbejdet skrider fremad, har Europa-Kommissionen netop præsenteret en ny meddelelse om netop monitorering af den cirkulære økonomi samt et arbejdsdokument med helt nyt sæt af indikatorer. Med det nye værktøj skal medlemsstaterne kunne vurdere, hvilken effekt de eksisterende og kommende rammer medfører samt, om der er områder, hvor der er brug for yderligere indsatser.

Helt overordnet ønsker Kommissionen, at den cirkulære økonomi er med til at bevare værdien af produkter, materialer og ressourcer så længe som muligt samtidig med, at affaldsmængderne minimeres. Med dette udgangspunkt har Kommissionen derfor udviklet ti indikatorer, som kan fordeles inden for fire temaer:

Forbrug og produktion:

  • EU’s selvforsyningsgrad af råmaterialer
  • grønne offentlige indkøb
  • genererede affaldsmængder
  • madaffald

Affaldshåndtering:

  • overordnede genanvendelsesrater
  • genanvendelsesrater for specifikke affaldsstrømme

Sekundære råvarer:

  • mængden af genanvendte materialer, der bidrager til forsyningen af råvarer
  • handlen med genanvendte materialer

Konkurrence og innovation:

  • private investeringer, jobs og økonomisk vækst i sektorer, der er relevante for den cirkulære økonomi
  • patenter

De ti indikatorer er blevet udvalgt til at sammenfatte de vigtigste elementer i den cirkulære økonomi under hensyntagen til bl.a. den nuværende datatilgængelighed. I forhold til indikatorerne for grønne offentlige indkøb og madaffald, arbejdes der nu på at udvikle metoder og dataindsamlinger, der kan anvendes, med henblik på offentliggørelse af dataene i de kommende år. I mellemtiden er Eurostat ved at udarbejde nogle foreløbige skøn over madaffald.

I sammenhæng med Kommissionens meddelelse og det tilhørende arbejdsdokument, har det europæiske statistikkontor Eurostat også lanceret en hjemmeside, hvor man allerede nu kan få en idé om effekterne af den cirkulære økonomi. I den nye datasamling kan man eksempelvis se, at kun 10% af den europæiske økonomis behov for råmaterialer på nuværende tidspunkt dækkes af genanvendte materialer. Man også hurtigt kan se de gennemsnitlige europæiske genanvendelsesrater for bl.a. alt affald (55 %), municipal waste (46 %), emballager (66 %) samt plastemballager (40 %). På siden er der direkte adgang til datasæt for de førnævnte indikatorer, så man både på medlemsstatsniveau og på unionsniveau kan følge udviklingen siden år 2000 og frem til i dag.


Du kan læse hele meddelelsen her og du kan finde mere information og data på Eurostats hjemmeside her

 

 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.