Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Low Carbon Circular transition i Norden – potentialet og nødvendige tiltag

29. marts 2023
Low Carbon Circular transition i Norden – potentialet og nødvendige tiltag
bøger cirkulært
Ny rapport fra Nordisk Ministerråd udpeger områder, brancher og sektorer, der er særligt vigtige for den cirkulære omstilling i de nordiske lande. Der gives ligeledes et bud på, hvad der skal til for at forløse de cirkulære potentialer, der kan sikre Norden som en førende region inden for cirkulær økonomi samt inspirerer andre dele af verden.

Fire nøgleområder inden for industrien og to tværgående drivere blev udvalgt til detaljeret undersøgelse af cirkularitetspåvirkninger. Bioøkonomien, fødevare- og drikkevaresektoren, bygge- og anlægssektoren samt mobilitetssektoren (inkl. transport og logistik) spiller en fremtrædende rolle i de nordiske økonomier. De er samtidig ansvarlige for betydelige emissioner og affald. Rapporten peger på, at anvendelse af nye cirkulære forretningsmodeller og bedre udnyttelse af data/ digitalisering kan bringe systemiske ændringer til disse økonomiers brug af ressourcer, materialer, produkter og tjenester; forandringer, der lover betydelige fordele.

Følgende otte casestudier er gennemført med henblik på at illustrere værdikæders transformation og de konsekvenser, det vil have:

 1. Closed-loop træbaserede tekstilløsninger
 2. Nye applikationer til havbiomasse
 3. Forudsigelig ledelse, der understøtter cirkulære fødevareprocesløsninger
 4. Nye forretningsmodeller og digitale platforme til minimering af madspild
 5. Modeller for øget (gen)udnyttelse af bygninger
 6. Digitale platforme og markedspladser - infrastruktur for cirkulær økonomi
 7. Smarte og grønne mobilitetsløsninger (Mobility as a Service etc.)
 8. Cirkulær transportlogistik

Undersøgelsens resultater er opsummeret i et sæt anbefalinger, der omhandler, hvordan Nordisk Ministerråd og det regionale samarbejde kan bidrage til at nedbryde barriererne og understøtte positive effekter af cirkulær omstilling. Nordisk Ministerråd anbefales at foretage følgende handlinger på en overordnet og tværgående måde:

 1. Facilitere politisk dialog i relevante nordiske udvalg af højtstående embedsmænd med henblik på fælles udtalelser og anbefalinger til de nordiske lande.
 2. Koordinere håndteringen af cirkulær økonomi spørgsmål i Nordisk Råd for at sikre informationsdeling, identificere synergier og undgå overlapning og konflikter.
 3. Koordinere input til de EU-politiske processer af betydning for cirkulære. Selvom de nordiske lande måske ikke har en fælles holdning til emnerne, er dialog for at forberede EU-regulering og dens nationale implementering altid nyttig og hjælper de berørte lande med at forstå virkningerne af den pågældende regulering.
 4. Støt netværk mellem byer, da byer har magt til at påvirke visse politikker og praksis
 5. Til skøn til samarbejde om retningslinjer og praksis for offentlige indkøb på nationalt, regionalt og lokalt plan, for at garantere inklusion af principper for cirkulær økonomi.
 6. Fortsætte med at facilitere det nordiske netværk for eco-industriparker, for at udvikle gode modeller for cirkulær økonomi aktivitet og industriel symbiose inden for og mellem sektorer.
 7. Facilitere skabelsen af nordiske offentlig-private partnerskaber inden for nøglebrancher af industrien, der bringer de største industriaktører sammen med førende videninstitutioner, investorer og regionale og lokale myndigheder
 8. Fortsæt med at støtte fælles nordisk RDI, der bringer viden og ideer videre i praksis og skaber markedsdygtige løsninger.
 9. Overvej at bruge Norden som et testbed for fast-track implementering af cirkulær økonomi i Norden.

 

Læs mere her

Du kan læse hele rapporten her på Nordisk Ministerråds hjemmeside 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.