Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Lav indsamling af WEEE

14. juni 2022
Lav indsamling af WEEE
I 2020 indsamlede den danske producentansvarsordning 54,2 % af den mængde WEEE, der blev smidt ud. EU stiller krav om, at mindst 65 % af de elektriske og elektroniske produkter, der kommer på markedet - målt i ton – skal indsamles.

Det afslører opdaterede tal, som Ingeniøren har udregnet på baggrund af tal fra Dansk Producentansvar og Miljøstyrelsen, og offentliggjort i WasteTech.

De seneste tal fra 2020 viser, at indsamlingsprocenten er lavere end niveauet fra 2019, hvor EU-kravet på 65 % skulle være indfriet.

Indsamlingstallene fra 2020 er dog endnu ikke kvalitetssikret og kan derfor ændre sig, men ud fra de kendte tal, ligger Danmark nummer 20 på EU's liste over landenes indsamlingsprocent. Kun syv lande er ringere end os til at indsamle elskrot.

Tal fra Dansk Producentansvar, der er nyere end Miljøstyrelsens, indikerer ifølge WasteTech, at indsamlingsprocenten for 2021 vil være endnu lavere end de samlede 54,2 procent i 2020. De indbefatter ikke erhvervsaffald, men viser et fald fra 42,8 procent i 2020 til 37,6 procent i 2021 i affald indsamlet fra husholdninger. Men da husholdningerne står for størstedelen af den samlede mængde, hersker der ingen tvivl om, at Danmark heller ikke sidste år levede op til EU-kravet.

I 2019 endte 54 millioner tons elektronik som affald globalt. FN estimerer, at dette tal vil vokse til 74 millioner tons i 2030 og alt andet lige til hele 120 millioner tons i 2050.

 

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.