Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kommunernes affaldsløsninger udvalgt til ny klimarapport

04. juni 2018
Kommunernes affaldsløsninger udvalgt til ny klimarapport
Klima100-rapporten giver et overblik over de 100 bedste klima-projekter fra landets kommuner. Under kategorien cirkulær økonomi er affald- og ressourcehåndtering højt på listen over projekter.

I rapporten, som Realdania står bag, er 100 af de bedste klimaløsninger fra 80 danske kommuner samlet, med det formål at synliggøre kommunernes grønne ideer og løsninger - og inspirere til endnu flere løsninger på tværs af landet. 162 projekter var indstillet til rapporten, og det er Sustaina, der har stået for at vurdere og udvælge de 100 projekter, med input fra CONCITO og eksperter fra bl.a. DTU, Climate-KIC og Nationalt Center for Miljø og Energi.

Klima100-projekterne er fordelt på 12 kategorier, hvoraf affald og ressourcehåndtering primært indgår i kategorien om cirkulær økonomi. Her er 8 projekter blevet udvalgt, hvor især følgende har haft særligt fokus på affald og ressourcer:

Aalborg har under projektet "Det cirkulære Nordjylland" igangsat projekter med fokus på ressourcegenanvendelse. Kommunen har bl.a. søsat nye standarder for grønne indkøb og udbud på skoleområdet, hvor indkøb af nye møbler skal kombineres med genbrugte og istandsatte møbler. Derudover har projektet været med til at hjælpe ca. 100 små og mellemstore virksomheder i gang med at udarbejde energi- og ressourceplaner. Samlet set har projekterne reduceret kommunens CO2-udledning med 57,500 tons.   

Billund kommune har etableret mindre lokale genbrugspladser, som skal gøre det nemmere for borgerne at komme af med deres affald til genbrug og genanvendelse. Gennem projektet har der været stor fokus på borgerinddragelse og lokal forankring - i håbet om større ejerskab for affaldsløsningen. Det har bl.a. udmøntet sig i bytte- og reparationsområder på de lokale genbrugspladser.

Hos Næstved kommune indgår byens gamle papirfabrik i kommunens erhvervstrategi for bæredygtig udvikling, affaldsforebyggelse, genanvendelse og iværksætteri. Kommunens klimaprojekt "Ressource City Næstved" har fået til huse i Papirfabrikken, hvor de bl.a. etablerer samarbejder mellem forskellige aktører i kommunen samt vejleder virksomheder i grønne forretningsmodeller. Reilling Glasrecycling og Ardagh Glass Holmegaard har skabt et samarbejde om genanvendelse af det indsamlede glas fra Reiling, som bliver til nye glas og flasker hos Ardagh.

Frederiksberg har virksomheden Naboskab i samarbejde med kommunen opstillet bytte- og deleskabe i boligforeninger, så det bliver nemmere for borgerne at bytte og genbruge i stedet for at smide ud og købe nyt. I forlængelse af samarbejdet har kommunen igangsat en miljøambassadørordning, som skal give ildsjæle i lokalmiljøet mulighed for udbrede viden om genbrug og deleordninger. 

I Aarhus har genbrugsstationen Reuse i flere år været et omdrejningspunkt for lokal genbrug og reparation. Reuse udmærker sig ved også at være et workshopområde og en kommunikationsplatform, som involverer og engagerer brugere og borgere til at tænke mere i genbrug.  

Hos Vejle Kommune har implementeringen af en ny affaldsstrategi bragt kommunen helt i front, når det kommer til indsamling og sortering af dagrenovation. Forklaringen på dette menes i høj grad at skulle findes i stort fokus på borgerinddragelse i hele processen, en tæt dialog med boligforeninger samt en massiv kommunikationsindsats. 

Læs mere om publikationen og download den her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.