Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: København sætter genanvendelsesmålet højt i udkast til ny Ressource- og Affaldsplan

14. august 2018
København sætter genanvendelsesmålet højt i udkast til ny Ressource- og Affaldsplan
Københavns Kommune har netop nu udsendt udkast til ny Ressource- og Affaldsplan i høring. Planen er ambitiøs med en lang række tiltag, der både skal øge genanvendelsen og genbrug og samtidig mindske Københavns CO2-aftryk.

Udover, at du kan læse om planen her, kan du høre Københavns Kommune selv fortælle om planen på DAKOFAs konference om kommunale affaldsplaner den 28. august 2018. Læs meget mere om dette arrangement her.

Hvorfor er 70 % ikke nødvendigvis mere end 65 %?
EU's genanvendelsesmål er på 65 % i 2030, mens målet i Københavns Kommunes udkast til kommende Ressource- og Affaldsplan er 70 % i 2024. Det kan derfor se ud som om københavnerne er mere ambitiøse end EU, men det er ikke nødvendigvis tilfældet.

Svaret skal findes i den måde, de to procenter beregnes på. De 70 % i København er nemlig udregnet på en anden måde end de 65 % i EU. Hvor der i EU's mål er tale om faktisk genanvendte mængder, er der i København tale om mængder indsamlet til genanvendelse. Københavns mål på 70 % er derfor sandsynligvis lavere end EU's 65 %. Det er dog endnu ikke muligt at sammenligne de to beregningsmetoder, da det endnu er uklart, hvordan EU's beregningsmetode vil se ud.

Hvordan vil København nå den høje genanvendelse?
Udkastet tilstræber, ifølge Københavns Kommune, at københavnerne oplever affaldssystemet som genkendeligt, tilgængeligt samt, at det er let og naturligt at kildesortere. Med udkastet vurderer Københavns Kommune, at København bidrager til den cirkulære økonomi for borgere, virksomheder og affaldssektoren. Derigennem skal planen bidrage til grøn vækst og innovation.


Udkastet indeholder tre overordnede mål: 

  • 70 % af husholdningsaffaldet indsamles til genanvendelse i 2024, med øget fokus på kvalitet i genanvendelsen. 
  • Opfyldelse af Københavns Kommunes klimaplan ved at reducere Københavns CO2-udledning med 59.000 tons, med fokus på, at bioaffald og plast skal ud af affaldsforbrændingen.
  • Tredoble genbruget i de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter samt øge fokus på at øge genbrug af byggematerialer.

For at sikre, at planen opfylder de tre overordnede mål, indeholder udkastet 29 konkrete indsatser fordelt på syv temaer med hver sine delmålsætninger.

Der er i planperioden afsat knap 900 millioner kroner til planens gennemførelse.

Hele planen kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside, hvor der også indtil 30. september 2018 kan indgives høringssvar. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.