Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Input om mere forebyggelse og bedre genanvendelse søges

30. maj 2022
Input om mere forebyggelse og bedre genanvendelse søges
Ny høring skal give Europa-Kommissionen input til, hvordan EU’s medlemsstater reelt kan komme i mål med ambitionerne for forebyggelse og genanvendelse. Frist for svar er 22. august.

Europa-Kommissionen inviterer nu alle relevante aktører til at komme med input til en konsekvensanalyse, der skal anvendes i forbindelse med den forestående revision af affaldsrammedirektivet. Formålet med revisionen tager helt overordnet udgangspunkt i affaldshierarkiet og skal sikre at EU’s medlemsstater begrænser affaldsproduktionen, øger genbruget og øger omkostningseffektiviteten, når det gælder forberedelse til genbrug samt genanvendelse af høj kvalitet med udgangspunkt i forureneren-betaler princippet.

Medlemsstaterne i fare for ikke at nå målene
Initiativet bygger bl.a. på de første konklusioner af Det Europæiske Miljøagenturs vurderinger, der skal understøtte den såkaldte ”tidlige varsling” og som viser, at den samlede affaldsproduktion, til trods for de gældende regler for affald, har været stigende i de seneste ti år og det vurderes samtidig, at over halvdelen af de europæiske medlemsstater risikerer ikke at nå 2025-målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af det kommunale affald. Ifølge initiativet skyldes de lave rater for genanvendelse samt den ringe kvalitet i genanvendelsen til dels ineffektive affaldsindsamlingssystemer, hvis organisering og effektivitet varierer betydeligt på tværs af medlemsstaterne. Disse systemer afhænger bl.a. af lokale forhold og overordnede valg for affaldshåndtering i medlemsstaterne, men erfaringerne viser også, at de ikke altid er baseret på de principper og praksisser, der har vist sig at give optimale resultater med hensyn til at nå målene for affaldshåndtering.

Ifølge baggrundsmaterialet for høringen tager Kommissionen derfor på nuværende tidspunkt udgangspunkt i en række forskellige muligheder for, hvordan man kan forbedre situationen og øge sandsynligheden for, at medlemsstaterne når i mål: 

  • fremme fuld gennemførelse af bestemmelserne om affaldsforebyggelse, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse gennem eksempelvis øget samarbejde med medlemsstaterne og øget håndhævelse
  • give yderligere vejledning, f.eks. præcisere og nærmere redegøre for bestemmelserne om affaldsforebyggelse, forklare, hvordan særskilt indsamling kan forbedre genbrug, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af affald, og hvordan borgernes deltagelse i særskilt indsamling kan forbedres og forklare, hvordan overholdelse af krav om udvidet producentansvar kan forbedres
  • -overveje lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at:
  1. reducere affaldsproduktionen ved at indføre overordnede og/eller produktspecifikke forebyggelsesforanstaltninger, herunder mål for affaldsreduktion og/eller reduktion af restaffald, og udvide den rolle, som ordninger for udvidet producentansvar spiller med hensyn til at nå målene for affaldsforebyggelse; 
  2. forbedre den særskilte indsamling af affald ved at præcisere og/eller begrænse anvendelsesområdet for de undtagelser, der er fastsat i artikel 10, stk. 3, i affaldsrammedirektivet, ved at indføre minimumskrav til sortering ved kilden og særskilt indsamling af affald, der letter særskilt indsamling af brugte genstande til genbrug, og forberedelse med henblik på genbrug og højkvalitetsgenanvendelse af affald 
  3. styrke princippet om, at forureneren betaler, ved at udvide ordningerne for udvidet producentansvar til andre produktkategorier såsom tekstiler og olier og forbedre håndhævelsen af kravene om udvidet producentansvar, navnlig for produkter, der sælges online til kunder i EU 
  4. fastsætte mål for indsamling og regenerering af olieaffald.

Læs mere
Du kan finde høringsmaterialet og besvare høringen her på Kommissionens hjemmeside

Frist for svar er 16. august 2022. Det forventes, at det endelige initiativ præsenteres i andet kvartal af 2023.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.