Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Informationsmøde om nye støtteregler til biogas

23. januar 2020
Informationsmøde om nye støtteregler til biogas

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde den 4. februar 2020 i Billund om de nye støtteregler for biogas.

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde tirsdag d. 4. februar 2020 om de nye regler vedrørende støtte til anvendelsen af biogas efter de gældende støtteordninger. Energistyrelsen orienterer på mødet om de fremtidige støttemuligheder, baggrunden for ændringerne og om den kommende ansøgningsprocedure. Arrangementet henvender sig til alle eksisterende og kommende støttemodtagere, som kan leve op til de nye kriterier for at modtage støtte.

De nuværende støtteordninger til biogas er ændret fra 1. januar 2020. Ændringerne sker som følge af Energiaftalen fra 2018, hvor det er blevet besluttet at sætte et stop for nye støttemodtagere på de fem gældende støtteordninger for biogas samt at indføre støtteperiode og årsnorm for de enkelte anlæg. 

Alle støttemodtagere skal som udgangspunkt ansøge til Energistyrelsen om tilsagn om pristillæg inden den 1. maj 2020. Ved ansøgningen skal der anvendes til ansøgningsskema, som findes på Energistyrelsens hjemmeside.

På informationsmødet vil der være en gennemgang af de nye regler for støtte til anvendelsen af biogas efter de fem gældende støtteordninger, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål om processen for ansøgning om tilsagn efter de nye regler.

Informationsmødet afholdes tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 13.00-17.00 hos Legoland (Auditorium A), Åstvej 10, 7190 Billund. 

Tilmelding til arrangementet sker via e-mail til bioenergi@ens.dk senest 1. februar 2020

Program og evt. materiale vil blive tilsendt deltagerne forud for informationsmødet.

Energistyrelsens omtale af informationsmødet kan findes her 

Læs mere i vidensbanken

Organisk AffaldEnergi & klima
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.