Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Indsamling og håndtering af tekstilaffald i kommunerne

12. april 2023
Indsamling og håndtering af tekstilaffald i kommunerne
Miljøstyrelsen har offentliggjort en rapport, der opsamler resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse fra 2022 gennemført under tekstilaffaldspartnerskabet.

Undersøgelsen dækker over 28 kommuner, hvoraf 14 på daværende tidspunkt havde en henteordning i hele kommunen, 3 i dele af kommunen og 1 var i gang med at gennemføre et forsøg. Derudover var der 20 kommuner, som havde en bringeordning og en der var i færd med et pilotprojekt for en bringeordning.

I forhold til henteordningerne hos en-familieboligerne angiver 11 ud af 15 kommuner, at der benyttes pose med storskrald eller bestilleordning, mens de resterende fire kommuner svarer, at de benytter pose i beholder med papir eller papir/pap.  

I forhold til henteordningerne ved etageboligerne og tætte bykerner angiver 9 ud af 16 kommuner, at de benytter pose med storskrald, mens de resterende 7 kommuner angiver, at de enten benytter særskilt beholder (3 kommuner), pose i beholder med pap/papir (2 kommuner), husstandsnær indsamling i container (1 kommune), mens 1 kommune svarer, at flere metoder kombineres. Undersøgelsen sammenstiller ligeledes størrelsen på de uddelte poser og tømningsfrekvensen, hvor de fleste har valgt at tømme 1 gang hver måned eller efter bestilling.

Til spørgsmålet om, hvorvidt kommunen beder borgerne lægge tekstilaffaldet i poser, svarer 15 kommuner ”Ja”. Ud af disse svarer 5 kommuner, at det er kommunen selv, der udleverer poserne, enten direkte til husstanden (2 kommuner), på genbrugspladserne (2 kommuner) eller ved en kombination af de to metoder (1 kommune). Kommunerne spørges desuden til, hvor mange poser, der udleveres ad gangen. Her svarer kommunerne hhv. ”sæk for sæk”, 10 stk. ad gangen, 15 stk. ad gangen, 25 stk. ad gangen og 75 stk. ad gangen.

Til spørgsmålet om indsamlingsbiler svarer 11 ud af 16 kommuner, at de bruger ladbil, lastvogn eller lignende, hvortil 4 kommuner svarer renovationsbil med komprimator, og 1 kommune svarer, at de to metoder kombineres. I spørgeskemaet bedes kommunerne dernæst uddybe deres valg af henteordning, herunder de tre vigtigste årsager til valg af den pågældende henteordning samt henteordningens fordele og ulemper. Disse svar fremgår ligeledes i rapporten.

Undersøgelsen indeholder ligeledes opgørelser over de indsamlede mængder, en oversigt over ordningernes afvigelser fra affaldsbekendtgørelsen samt en oversigt over afsætningen. Desuden angiver 4 af de 13 kommuner, at der opleves udfordringer med at finde aftagere blandt andet på grund af manglende behandlingsmuligheder og lav kvalitet af det indsamlede tekstilaffald.

På DAKOFAs konference d. 9. maj 2023 i Kolding vil der være mulighed for at møde nogle af de virksomheder, der aftager tekstilaffald fra div. ordninger.

Læs mere her

Du kan læse hele rapporten her på Miljøstyrelsens hjemmeside 

Du kan her tilmelde dig DAKOFAs konference d. 9. maj 2023 om kommunernes udrulning af de 10 fraktioner, herunder tekstilaffald. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.