Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Hvordan øger vi kvaliteten i genanvendelsen?

09. december 2020
Hvordan øger vi kvaliteten i genanvendelsen?
Nyt studie undersøger, hvordan man kan påvirke mængderne og kvaliteten af genanvendte materialer.

I forlængelse af den rapport, som man kan finde omtalt i nyheden “Høj kvalitet i genanvendelsen” , hvor det primære mål var at udarbejde en anvendelig definition på kvalitet i genanvendelsen, har den europæiske forskningsenhed JRC også fået udarbejdet en undersøgelse af, hvilke faktorer, der spiller ind på kvalitet i genanvendelsen. Denne separate undersøgelse peger således på forskellige fraktioner såvel som forskellige aktørgrupper i forhold til, hvordan man kan højne kvaliteten.

Som det blev nævnt i føromtalte nyhed, kunne forfatterne bag rapporten præsentere en definition af kvalitet i genanvendelsen, som er baseret på graden af, hvor meget egenskaberne ved det specifikke materiale bevares eller genvindes i løbet af en genanvendelsesoperation med henblik på at maksimere potentialet for at blive brugt som sekundær råvare i den cirkulære økonomi. For bedre at forstå, hvilke operationelle såvel som kommercielle tiltag, der kan implementeres hvis mængderne og kvaliteten i genanvendelsen skal øges, gennemførte man i denne separate undersøgelse 25 studiebesøg til sorterings- og genanvendelsesanlæg i 11 europæiske lande for at blive klogere.

Dialogen med markedsaktørerne viste først og fremmest, at kvaliteten af de genanvendte materialer i høj grad styres af

- Producenternes efterspørgsel efter genanvendte materialer,

- I hvor høj grad materialerne nedbrydes under indsamling og sortering, samt

- Størrelsen og tilgængeligheden af produkter, der deler relevante karakteristika inden for de indsamlede affaldsstrømme

I de tilfælde, hvor det kun i lille grad er markedet og priserne, der skaber et incitament til at øge kvaliteten, viste det sig, at producentansvarsordninger (de såkaldte PRO’s), eller andre relevante myndigheder, med stor sandsynlighed kan være med til at øge kvaliteten. Det kan de bl.a. gøre ved at påvirke omfanget af sorteringsfaciliteter, ved at specificere outputtet for sorteringen samt ved at påvirke producenterne til at skabe produkter, der er egnet til genanvendelse samt at skabe et marked for de genanvendte råvarer ved påvirke dem til at efterspørge produkter med indhold af post-forbruger genanvendte materialer. 

Undersøgelsen påpeger ligeledes, at materialevalg og produktdesign er væsentlige faktorer i forhold til genanvendelsen og at man i den forbindelse virkelig bør overveje konsekvenserne ved at introducere nye materialer, der ikke nødvendigvis passer ind i den eksisterende sorterings- og behandlingskapacitet, så som eksempelvis bionedbrydelig film. For langt de fleste af de undersøgte materialer viste det sig i øvrigt, at der allerede nu findes teknologi, som kan være med til at øge genanvendelsen og i visse tilfælde viste det sig endda, at det ikke ville kræve en væsentlig investering. Udfordringen viste sig i stedet at være muligheden for at sikre, at alle produkter/emballager tilpasses systemet, hvilket vil kræve en fælles beslutning mellem producenterne og sorterings- eller behandlingsanlæggene.

Endelig viste undersøgelsen også, at politiske tiltag kan være relevante, og vigtige, drivere i forhold til at skabe incitament til øget kvalitet i genanvendelsen men også, at det samtidig er vigtigt at tiltagene er realistiske i forhold til hvad der både er teknisk og økonomisk muligt.

Læs mere

I tillæg til ovenstående findes der i studiet også mere detaljerede konklusioner omkring de specifikke materialetyper, som man har undersøgt, herunder plast, glas, metal og papir.

Du kan finde hele rapporten “Analysis of Drivers Impacting Recycling Quality - Plant level data collection analysis on sorting and recycling of household packaging waste” her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.